Surah Al-Bayyinah - سورة البينة

Dengar Surah Al-Bayyinah

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik, tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata, -

(Al-Bayyinah 98:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran-lembaran Suci,

(Al-Bayyinah 98:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar.

(Al-Bayyinah 98:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu, tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata.

(Al-Bayyinah 98:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah Agama yang benar.

(Al-Bayyinah 98:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam, kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.

(Al-Bayyinah 98:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Seungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk.

(Al-Bayyinah 98:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal yang tetap), yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya; Allah reda akan mereka dan merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya.

(Al-Bayyinah 98:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark