Surah An-Najm - سورة النجم

Dengar Surah An-Najm

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Demi bintang semasa ia menjunam, -

(An-Najm 53:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Rakan kamu (Nabi Muhammad yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu), tidaklah ia menyeleweng (dari jalan yang benar), dan ia pula tidak sesat (dengan kepercayaan yang salah).

(An-Najm 53:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri.

(An-Najm 53:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Segala yang diperkatakannya itu (sama ada Al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

(An-Najm 53:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

wahyu itu (disampaikan dan) diajarkan kepadanya oleh (malaikat jibril) yang amat kuat gagah, -

(An-Najm 53:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Lagi yang mempunyai kebijaksanaan; kemudian ia memperlihatkan dirinya (kepada Nabi Muhammad) dengan rupanya asal, -

(An-Najm 53:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Sedang ia berada di arah yang tinggi (di langit);

(An-Najm 53:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Kemudian ia mendekatkan dirinya (kepada Nabi Muhammad), lalu ia berjuntai sedikit demi sedikit,

(An-Najm 53:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Sehingga menjadilah jarak (di antaranya dengan Nabi Muhammad) sekadar dua hujung busaran panah, atau lebih dekat lagi;

(An-Najm 53:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Lalu Allah wahyukan kepada hambaNya (Muhammad, dengan perantaraan malaikat Jibril) apa yang telah diwahyukanNya.

(An-Najm 53:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

Hati (Nabi Muhammad) tidak mendustakan apa yang dilihatnya.

(An-Najm 53:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya itu?

(An-Najm 53:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

Dan demi sesungguhnya! (Nabi Muhammad) telah melihat (malaikat Jibril, dalam bentuk rupanya yang asal) sekali lagi,

(An-Najm 53:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

Di sisi "Sidratul-Muntaha";

(An-Najm 53:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Yang di sisinya terletak Syurga "Jannatul-Makwa".

(An-Najm 53:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

(Nabi Muhammad melihat jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah) semasa " Sidratul Muntaha" itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib, yang tidak terhingga.

(An-Najm 53:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Penglihatan (Nabi Muhammad) tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat (akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya), dan tidak pula melampaui batas.

(An-Najm 53:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

Demi sesungguhnya, ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda (yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan) Tuhannya.

(An-Najm 53:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

(Setelah kamu - wahai kaum musyrik Makkah - mendengar keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah) maka adakah kamu nampak bahawa "Al-Laat" dan "Al-Uzza" -

(An-Najm 53:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

Serta "Manaat" yang ketiga, yang bertaraf rendah lagi hina itu (layak disembah dan dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah)?

(An-Najm 53:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

Patutkah kamu membahagi untuk diri kamu sendiri anak lelaki (yang kamu sukai), dan untuk Allah anak perempuan (yang kamu benci)?

(An-Najm 53:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

Pembahagian yang demikian, sudah tentu suatu pembahagian yang tidak adil.

(An-Najm 53:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A023

Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Mereka yang berbuat demikian, tidak menurut melainkan sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsunya. Padahal demi sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka.

(An-Najm 53:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A024

Adakah manusia tetap akan dapat mencapai segala yang dicita-citakannya? (Tidak!).

(An-Najm 53:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A025

Kerana Allah jualah yang menguasai segala urusan akhirat dan urusan dunia.

(An-Najm 53:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A026

(Golongan yang musyrik mengharapkan pertolongan benda-benda yang mereka sembah itu) padahal berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan diredhaiNya.

(An-Najm 53:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A027

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat sahajalah, yang tergamak menamakan malaikat itu dengan nama perempuan,

(An-Najm 53:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A028

Sedang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (iktiqad).

(An-Najm 53:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A029

Oleh itu, janganlah engkau (wahai Muhammad) hiraukan orang yang berpaling dari pengajaran Kami, dan tidak mahu melainkan kehidupan dunia semata-mata.

(An-Najm 53:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A030

(Kepentingan dunia) itulah sahaja tujuan terakhir dari pengetahuan yang dicapai oleh mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk.

(An-Najm 53:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A031

Dan Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi; (diciptakan semuanya itu) untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya.

(An-Najm 53:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A032

(Iaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil-kecil (yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas keampunanNya. Ia lebih mengetahui akan keadaan kamu semenjak Ia mencipta kamu (berasal) dari tanah, dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui berbagai peringkat kejadian dalam perut ibu kamu; maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu (bahawa kamu suci bersih dari dosa). Dia lah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertaqwa.

(An-Najm 53:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A033

Adakah engkau mengetahui (keburukan) orang yang berpaling (dari menurut kebenaran kerana ia dihasut)?

(An-Najm 53:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A034

Dan setelah ia memberi sedikit pemberiannya, ia memutuskannya (kerana menurut hawa nafsunya)?

(An-Najm 53:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A035

Adakah ia mempunyai pengetahuan mengenai perkara yang ghaib sehingga ia dapat mengetahui (bahawa orang lain boleh menghalang gantinya dari apa yang akan menimpanya pada hari akhirat)?

(An-Najm 53:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A036

Atau belumkah ia diberitahu akan apa yang terkandung dalam Kitab-kitab Nabi Musa -

(An-Najm 53:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A037

Dan juga (dalam Kitab-kitab) Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya (segala yang diperintahkan kepadanya)?

(An-Najm 53:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A038

(Dalam Kitab-kitab itu ditegaskan): Bahawa sesungguhnya seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja);

(An-Najm 53:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A039

Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang melainkan (balasan) apa yang diusahakannya;

(An-Najm 53:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A040

Dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan (kepadanya, pada hari kiamat kelak);

(An-Najm 53:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A041

Kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna;

(An-Najm 53:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A042

Dan bahawa sesungguhnya kepada hukum Tuhanmu lah kesudahan (segala perkara);

(An-Najm 53:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A043

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang menyebabkan (seseorang itu bergembira) tertawa, dan menyebabkan (seseorang itu berdukacita) menangis;

(An-Najm 53:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A044

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang mematikan dan menghidupkan;

(An-Najm 53:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A045

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang menciptakan pasangan - lelaki dan perempuan, -

(An-Najm 53:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A046

Dari (setitis) air mani ketika dipancarkan (ke dalam rahim);

(An-Najm 53:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A047

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang tetap menghidupkan semula (makhluk-makhluk yang mati);

(An-Najm 53:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A048

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang memberikan (sesiapa yang dikehendakiNya) apa yang diperlukannya dan memberikannya tambahan yang boleh disimpan;

(An-Najm 53:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A049

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah Tuhan (Pencipta) "Bintang Syikra;

(An-Najm 53:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A050

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang membinasakan kaum "Aad" yang pertama (kaum Nabi Hud), -

(An-Najm 53:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A051

Dan kaum "Thamud" (kaum Nabi Soleh). Maka tidak ada seorangpun (dari kedua-dua kaum itu) yang dibiarkan hidup.

(An-Najm 53:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A052

Dan kaum Nabi Nuh sebelum itu (telah juga dibinasakan). Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat zalim dan sangat melampaui batas.

(An-Najm 53:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A053

Dan bandar-bandar yang ditunggang balikkan itu, Dia lah yang (mengangkatnya ke angkasa dan) menghempaskannya ke bumi;

(An-Najm 53:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A054

Lalu (penduduk) bandar-bandar itu diliputi azab seksa yang meliputinya.

(An-Najm 53:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A055

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu (yang tidak terhingga itu) engkau ragu-ragukan (wahai manusia)?

(An-Najm 53:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A056

(Al-Quran) ini adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu!

(An-Najm 53:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A057

Telah hampir masa datangnya saat yang dekat itu (hari kiamat);

(An-Najm 53:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A058

Tidak ada sesiapapun selain Allah yang dapat menahan atau menghapuskan huru-hara "hari kiamat" itu.

(An-Najm 53:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A059

Maka patutkah kamu merasa hairan terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini (sehingga kamu mengingkarinya)?

(An-Najm 53:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A060

Serta kamu tertawa (mengejek-ejeknya), dan kamu tidak mahu menangis (menyesali kesalahan kamu serta takutkan balasan buruk yang akan menimpa kamu)?

(An-Najm 53:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A061

Sedang kamu adalah orang-orang yang sombong angkuh, lagi yang melalaikan kewajipan?

(An-Najm 53:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A062

Oleh yang demikian, hendaklah kamu sujud kepada Allah (yang telah menurunkan Al-Quran itu), dan beribadatlah kamu kepadaNya (dengan sepenuh-penuh tauhid).

(An-Najm 53:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark