Surah Al-Buruuj - سورة البروج

Dengar Surah Al-Buruuj

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang;

(Al-Buruuj 85:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Dan hari (pembalasan) yang dijanjikan;

(Al-Buruuj 85:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala keadaan yang disaksikan; -

(Al-Buruuj 85:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Celakalah kaum yang menggali parit,

(Al-Buruuj 85:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

(Parit) api yang penuh dengan bahan bakaran,

(Al-Buruuj 85:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

(Mereka dilaknat) ketika mereka duduk di kelilingnya,

(Al-Buruuj 85:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman.

(Al-Buruuj 85:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Terpuji!

(Al-Buruuj 85:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Dan (ingatlah), Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu.

(Al-Buruuj 85:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam (kerana perbuatan buruk itu), dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar (kerana mereka tidak bertaubat).

(Al-Buruuj 85:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; yang demikian itu ialah kemenangan yang besar.

(Al-Buruuj 85:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

Sesungguhnya azab Tuhanmu (terhadap orang-orang yang kufur ingkar) amatlah berat.

(Al-Buruuj 85:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

Sesungguhnya Dia lah yang menciptakan (sekalian makhluk) pada mulanya, dan yang mengembalikannya (hidup semula sesudah mati).

(Al-Buruuj 85:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

Dan Dia lah yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih.

(Al-Buruuj 85:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Tuhan yang mempunyai Arasy yang tinggi kemuliaannya,

(Al-Buruuj 85:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya.

(Al-Buruuj 85:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal (kebinasaan yang telah menimpa) kaum-kaum yang menentang (Rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka)?

(Al-Buruuj 85:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

(Mereka itu ialah kaum) Firaun, dan Thamud (kaum Nabi Soleh).

(Al-Buruuj 85:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

(Kaummu wahai Muhammad, bukan sahaja menolak ajaranmu), bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran;

(Al-Buruuj 85:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

Sedang Allah, dari belakang mereka, melingkungi mereka (dengan kekuasaanNya)!

(Al-Buruuj 85:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

(Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir), bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya;

(Al-Buruuj 85:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

(Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya) pada Lauh Mahfuz.

(Al-Buruuj 85:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark