Surah Al-Fajr - سورة الفجر

Dengar Surah Al-Fajr

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Demi waktu fajar;

(Al-Fajr 89:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah);

(Al-Fajr 89:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dan bilangan yang genap serta yang ganjil;

(Al-Fajr 89:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Dan malam, apabila ia berlalu; -

(Al-Fajr 89:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah (yang diakui kebenarannya) oleh orang yang berakal sempurna?

(Al-Fajr 89:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

(Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu wahai Muhammad), tidakkah engkau perhatikan, bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Aad (yang kufur derhaka)

(Al-Fajr 89:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Iaitu penduduk "Iram" yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya, (sesuai dengan penduduknya)

(Al-Fajr 89:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Yang belum pernah diciptakan sepertinya (tentang besar dan kukuhnya) di segala negeri (pada zamannya)?

(Al-Fajr 89:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Dan (terhadap) kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah (Wadil-Qura iaitu tempat tinggalnya)?

(Al-Fajr 89:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Dan (terhadap) Firaun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh?

(Al-Fajr 89:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

(Semuanya itu ialah) orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri (masing-masing).

(Al-Fajr 89:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu.

(Al-Fajr 89:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

Dengan yang demikian, Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab;

(Al-Fajr 89:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, (terutama balasan akhirat)

(Al-Fajr 89:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

(Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat), oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, (ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur) serta berkata dengan sombongnya: "Tuhanku telah memuliakan daku!"

(Al-Fajr 89:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya, dengan disempitkan rezekinya, (ia tidak bersabar bahkan ia resah gelisah) serta merepek dengan katanya: "Tuhanku telah menghinakan daku!"

(Al-Fajr 89:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Jangan demikian, (sebenarnya kata-kata kamu itu salah). Bahkan (perbuatan kamu wahai orang-orang yang hidup mewah, lebih salah lagi kerana) kamu tidak memuliakan anak yatim, (malah kamu menahan apa yang Ia berhak menerimanya);

(Al-Fajr 89:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin;

(Al-Fajr 89:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus (dengan tidak membezakan halal haramnya),

(Al-Fajr 89:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba!

(Al-Fajr 89:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

Jangan sekali-kali bersikap demikian! (Sebenarnya) apabila bumi (dihancurkan segala yang ada di atasnya dan) diratakan serata-ratanya,

(Al-Fajr 89:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

Dan (perintah) Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris (siap sedia menjalankan perintah),

(Al-Fajr 89:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A023

Serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu, (maka) pada saat itu manusia akan ingat (hendak berlaku baik), dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya?

(Al-Fajr 89:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A024

Ia akan berkata: "Alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku (di sini)!"

(Al-Fajr 89:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A025

Maka pada hari itu tiada sesiapapun yang dapat menyeksa seperti azab (yang ditimpakan oleh) Allah.

(Al-Fajr 89:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A026

Dan tiada sesiapapun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belengguNya.

(Al-Fajr 89:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A027

(Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata): "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya! -

(Al-Fajr 89:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A028

"Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu) ! -

(Al-Fajr 89:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A029

"Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia -

(Al-Fajr 89:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A030

"Dan masuklah ke dalam SyurgaKu! "

(Al-Fajr 89:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark