Surah Al-Anbiyaa' - سورة الأنبياء

Dengar Surah Al-Anbiyaa'

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya sedang mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya.

(Al-Anbiyaa' 21:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan dari Tuhan mereka lepas satu: satu, melainkan mereka memasang telinga mendengarnya sambil mereka mempermain-mainkannya -

(Al-Anbiyaa' 21:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya. Dan orang-orang yang zalim itu, berbisik-bisik sesama sendiri dengan berkata: "Bukankah (Muhammad) ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu? Maka patutkah kamu turut hadir mendengar sihir yang dibawanya itu sedang kamu nampak dan mengetahui karutnya?"

(Al-Anbiyaa' 21:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

(Bagi menjawab mereka, Nabi Muhammad) berkata: "Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan (yang dilahirkan atau disembunyikan oleh makhluk-makhluk) di langit dan di bumi; dan Dia lah jua yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".

(Al-Anbiyaa' 21:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

(Mereka bukan sahaja menyifatkan Al-Quran itu sihir) bahkan mereka menuduh dengan berkata: "Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad, bahkan perkara yang diada-adakan olehnya, bahkan Muhammad sendiri seorang penyair. (Kalaulah ia sebenarnya seorang Rasul) maka hendaklah ia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Rasul-rasul yang telah diutus dahulu".

(Al-Anbiyaa' 21:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Tidak ada penduduk sesebuah negeri pun yang Kami binasakan sebelum mereka, yang telah beriman kepada mukjizat yang diberi kepadanya; maka benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman?

(Al-Anbiyaa' 21:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang lelaki yang Kami wahyukan kepada mereka (bukan malaikat); maka bertanyalah kamu kepada AhluzZikri" jika kamu tidak mengetahui.

(Al-Anbiyaa' 21:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Dan Kami tidak menjadikan Rasul-rasul itu bertubuh badan yang tidak makan minum, dan mereka pula tidak akan kekal hidup selama-lamanya (di dunia).

(Al-Anbiyaa' 21:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Kemudian Kami tepati janji Kami kepada mereka, lalu Kami selamatkan mereka dan sesiapa yang Kami kehendaki, dan (sebaliknya) Kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

(Al-Anbiyaa' 21:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu sebuah Kitab (Al-Quran) yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu, maka mengapa kamu tidak memahaminya (dan bersyukur akan nikmat yang besar itu)?

(Al-Anbiyaa' 21:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

Dan berapa banyak Kami telah pecah-belahkan dan binasakan penduduk negeri yang melakukan kezaliman, dan Kami telah menjadikan sesudah mereka, kaum yang lain sebagai gantinya.

(Al-Anbiyaa' 21:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

Maka ketika mereka merasai (kedatangan) azab Kami, mereka dengan serta-merta lari keluar dari negeri itu.

(Al-Anbiyaa' 21:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

(Lalu dikatakan kepada mereka): "Janganlah kamu lari, dan sebaliknya kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu, dan ke tempat-tempat tinggal kamu, supaya kamu dapat ditanya mengenai apa yang berlaku".

(Al-Anbiyaa' 21:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

(Akhirnya) mereka berkata: "Aduhai celakanya kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim!"

(Al-Anbiyaa' 21:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Maka demikianlah seterusnya jeritan dan keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka hancur lebur dan sunyi-sepi.

(Al-Anbiyaa' 21:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

Dan (ingatlah) tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antaranya, secara main-main.

(Al-Anbiyaa' 21:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Sekiranya Kami hendak mengambil sesuatu untuk hiburan, tentulah Kami akan mengambilnya dari sisi Kami; Kami tidak melakukannya.

(Al-Anbiyaa' 21:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

Bahkan Kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah, lalu ia menghancurkannya, maka dengan serta-merta hilang lenyaplah dia. Dan (tetaplah) kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan (terhadap Kami).

(Al-Anbiyaa' 21:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

Dan (ingatlah) segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua; dan malaikat-malaikat yang ada di sisiNya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadaNya, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih.

(Al-Anbiyaa' 21:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

Mereka beribadat malam dan siang, dengan tidak berhenti-henti.

(Al-Anbiyaa' 21:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

Adakah benda-benda dari bumi yang mereka jadikan tuhan-tuhan itu, dapat menghidupkan semula sesuatu yang mati?

(Al-Anbiyaa' 21:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka (bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan): Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai Arasy, dari apa yang mereka sifatkan.

(Al-Anbiyaa' 21:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A023

Ia tidak boleh ditanya tentang apa yang Ia lakukan, sedang merekalah yang akan ditanya kelak.

(Al-Anbiyaa' 21:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A024

Patutkah mereka menyembah tuhan-tuhan yang lain dari Allah? Katakanlah (wahai Muhammad): "Bawalah keterangan dan bukti kamu; kandungan Al-Quran ini menjadi peringatan dan bukti tauhid umatku, juga peringatan dan bukti tauhid umat-umat yang dahulu daripadaku". (Kaum musyrik tidak mempunyai sebarang keterangan) bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dengan sebab itulah maka mereka berpaling ingkar.

(Al-Anbiyaa' 21:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A025

Dan Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku; oleh itu, beribadatlah kamu kepadaKu".

(Al-Anbiyaa' 21:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A026

Dan mereka (yang musyrik) berkata: "(Allah) Ar-Rahman mempunyai anak". Maha Sucilah Ia. Bahkan (mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu) ialah hamba-hambaNya yang dimuliakan.

(Al-Anbiyaa' 21:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A027

Mereka tidak mendahuluiNya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkanNya.

(Al-Anbiyaa' 21:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A028

Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka (yang telah mereka lakukan), dan apa yang di belakang mereka (yang akan mereka lakukan); dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredhai Allah; dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabNya.

(Al-Anbiyaa' 21:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A029

Dan (jika ada) sesiapa di antara mereka berkata: "Sesungguhnya aku ialah tuhan selain dari Allah", maka yang berkata sedemikian itu, Kami akan membalasnya dengan (azab) neraka jahannam; demikianlah Kami membalas golongan yang zalim.

(Al-Anbiyaa' 21:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A030

Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? Dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda yang hidup? Maka mengapa mereka tidak mahu beriman?

(Al-Anbiyaa' 21:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A031

Dan Kami telah menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan-jalan lalu-lalang, supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani.

(Al-Anbiyaa' 21:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A032

Dan Kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedang mereka (yang kafir itu) berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda (kekuasaan Kami) yang ada padanya.

(Al-Anbiyaa' 21:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A033

Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).

(Al-Anbiyaa' 21:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A034

Dan Kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal (di dunia ini). Maka kalau engkau meninggal dunia (wahai Muhammad), adakah mereka akan hidup selama-lamanya?

(Al-Anbiyaa' 21:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A035

Tiap-tiap diri akan merasai mati, dan Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan; dan kepada Kamilah kamu semua akan dikembalikan.

(Al-Anbiyaa' 21:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A036

Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanyalah menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejek-ejekan sahaja, sambil berkata sesama sendiri: "Inikah dia orangnya yang mencaci tuhan-tuhan kamu?" (Mereka berkata demikian) sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatNya.

(Al-Anbiyaa' 21:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A037

Jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru dalam segala halya; Aku (Allah) akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanKu; maka janganlah kamu meminta disegerakan (kedatangannya).

(Al-Anbiyaa' 21:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A038

Dan (kerana tabiat terburu-burunya) mereka berkata: "Bilakah berlakunya janji azab itu, jika betul kamu orang-orang yang berkata benar?".

(Al-Anbiyaa' 21:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A039

Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui apa yang akan menimpa mereka ketika mereka tidak dapat menahan atau mengelakkan api neraka dari muka dan belakang mereka, dan mereka pula tidak diberi pertolongan, (tentulah mereka segera beriman, dan tidak berkata demikian).

(Al-Anbiyaa' 21:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A040

(Mereka tidak diberitahu akan masa itu) bahkan (yang dijanjikan) itu akan datang kepada mereka secara mengejut, serta terus membingungkan mereka; maka mereka tidak akan terdaya menolaknya, dan tidak akan diberi tempoh bertaubat.

(Al-Anbiyaa' 21:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A041

Dan demi sesungguhnya, telah diperolok-olokkan beberapa Rasul sebelummu, lalu orang-orang yang mengejek-ejek di antara mereka, ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu.

(Al-Anbiyaa' 21:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A042

Katakanlah (wahai Muhammad): "Siapakah yang dapat menjaga keselamatan kamu pada malam dan siang daripada azab Tuhan yang bersifat Maha Pemurah?" (Mereka tidak memikirkan yang demikian) bahkan mereka tetap berpaling ingkar dari pengajaran Tuhan mereka.

(Al-Anbiyaa' 21:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A043

Tidak ada bagi mereka tuhan-tuhan yang dapat melindungi mereka dari azab Kami. Mereka yang dipertuhankan itu tidak dapat menolong dirinya sendiri, dan tidak pula mereka dibantu dengan pertolongan dari pihak Kami.

(Al-Anbiyaa' 21:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A044

(Bukan benda-benda yang dipertuhankan itu yang memberi kesenangan kepada mereka) bahkan Kami biarkan mereka dan datuk-nenek mereka menikmati (kesenangan hidup) hingga berlanjutanlah umur mereka (dalam keadaan yang menyebabkan berlaku perkara yang tidak diingini mereka). Maka tidakkah mereka melihat bahawa kami datangi daerah bumi yang mereka kuasai dengan menguranginya sedikit demi sedikit dari sempadan-sempadannya? Jika demikian halnya, maka adakah mereka yang akan menang?

(Al-Anbiyaa' 21:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A045

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanyalah memberi amaran kepada kamu dengan wahyu (Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku); dan sudah tentu orang-orang yang pekak tidak dapat mendengar seruan apabila mereka diberi amaran, (maka janganlah kamu menjadi pekak kerana azab Tuhan amatlah berat).

(Al-Anbiyaa' 21:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A046

Dan demi sesungguhnya, jika mereka disentuh oleh sedikit sahaja dari azab Tuhanmu, sudah tentu mereka akan berkata: "Aduhai celakanya kami! Sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim (terhadap diri sendiri)!"

(Al-Anbiyaa' 21:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A047

Dan (ingatlah) Kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk (menimbang amal makhluk-makhluk pada) hari kiamat; maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikitpun; dan jika (amalnya) itu seberat biji sawi (sekalipun), nescaya Kami akan mendatangkannya (untuk ditimbang dan dihitung); dan cukuplah Kami sebagai Penghitung.

(Al-Anbiyaa' 21:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A048

Dan demi sesungguhnya, Kami telah memberi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Kitab (Taurat) yang membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan yang menjadi cahaya yang menerangi, serta yang mengandungi pengajaran, bagi orang-orang yang mahu bertaqwa.

(Al-Anbiyaa' 21:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A049

Iaitu mereka yang takut (melanggar hukum-hukum) Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang, dan mereka pula gerun cemas akan (peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada) hari kiamat.

(Al-Anbiyaa' 21:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A050

Dan Al-Quran ini juga pengajaran yang berkat, yang Kami turunkan (kepada Nabi Muhammad); dengan keadaan yang demikian maka patutkah kamu mengingkarinya?

(Al-Anbiyaa' 21:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A051

Dan demi sesungguhnya, Kami telah memberi kepada Nabi Ibrahim sebelum itu jalan yang benar dalam bertauhid, dan Kami adalah mengetahui akan halnya.

(Al-Anbiyaa' 21:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A052

Ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya: "Apakah hakikatnya patung-patung ini yang kamu bersungguh-sungguh memujanya?"

(Al-Anbiyaa' 21:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A053

Mereka menjawab: "Kami dapati datuk nenek kami selalu menyembahnya".

(Al-Anbiyaa' 21:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A054

Ia berkata: "Sesungguhnya kamu dan datuk-nenek kamu adalah dalam kesesatan yang nyata".

(Al-Anbiyaa' 21:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A055

Mereka bertanya: "Adakah engkau membawa kepada kami sesuatu yang benar (sebagai seorang Rasul), atau engkau dari orang-orang yang bermain-main sahaja?"

(Al-Anbiyaa' 21:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A056

Ia menjawab: "(Bukan bermain-main) bahkan (untuk menegaskan bahawa) Tuhan kamu ialah Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi, Dia lah yang menciptanya; dan aku adalah dari orang-orang yang boleh memberi keterangan mengesahkan yang demikian itu.

(Al-Anbiyaa' 21:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A057

"Dan demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu, sesudah kamu pergi meninggalkan (rumah berhala ini)".

(Al-Anbiyaa' 21:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A058

Lalu ia memecahkan semuanya berketul-ketul, kecuali sebuah berhala mereka yang besar (dibiarkannya), supaya mereka kembali kepadanya.

(Al-Anbiyaa' 21:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A059

(Setelah melihat kejadian itu) mereka bertanya: "Siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap tuhan-tuhan kami? Sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang zalim".

(Al-Anbiyaa' 21:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A060

(Setengah dari) mereka berkata: "Kami ada mendengar seorang anak muda bernama Ibrahim, mencacinya".

(Al-Anbiyaa' 21:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A061

(Ketua-ketua) mereka berkata: "Jika demikian, bawalah dia di hadapan orang ramai supaya mereka menyaksikan (tindakan mengenainya).

(Al-Anbiyaa' 21:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A062

(Setelah ia dibawa ke situ) mereka bertanya: "Engkaukah yang melakukan demikian kepada tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?"

(Al-Anbiyaa' 21:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A063

Ia menjawab: "(Tidak) bahkan yang melakukannya ialah (berhala) yang besar di antara mereka ini! Maka bertanyalah kamu kepada mereka kalau-kalau mereka dapat berkata-kata".

(Al-Anbiyaa' 21:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A064

Maka mereka (penyembah berhala) kembali kepada diri mereka (memikirkan hal itu) lalu berkata (sesama sendiri): "Sesungguhnya kamulah sendiri orang-orang yang zalim".

(Al-Anbiyaa' 21:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A065

Kemudian mereka terbalik fikirannya kepada kesesatan, lalu berkata: "Sesungguhnya engkau (hai Ibrahim), telah sedia mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berkata-kata (maka betapa engkau menyuruh kami bertanya kepadanya)?"

(Al-Anbiyaa' 21:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A066

Nabi Ibrahim berkata: "Jika demikian, patutkah kamu menyembah yang lain dari Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan faedah sedikitpun kepada kamu, dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kamu?

(Al-Anbiyaa' 21:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A067

"Jijik perasaanku terhadap kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah! Maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal fikiran kamu?"

(Al-Anbiyaa' 21:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A068

(Setelah tidak dapat berhujah lagi, ketua-ketua) mereka berkata: "Bakarlah dia dan belalah tuhan-tuhan kamu, jika betul kamu mahu bertindak membelanya!"

(Al-Anbiyaa' 21:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A069

Kami berfirman: "Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim! ".

(Al-Anbiyaa' 21:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A070

Dan mereka (dengan perbuatan membakarnya itu) hendak melakukan angkara yang menyakitinya, lalu Kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi, (kalah dengan hinanya).

(Al-Anbiyaa' 21:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A071

Dan Kami selamatkan dia dan (sepupunya) Nabi Lut ke negeri yang Kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia.

(Al-Anbiyaa' 21:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A072

Dan Kami kurniakan kepadanya: Ishak (anaknya), dan Yaakub (cucunya) sebagai tambahan; dan tiap-tiap seorang (dari mereka) Kami jadikan orang yang soleh.

(Al-Anbiyaa' 21:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A073

Dan Kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan, yang memimpin (manusia ke jalan yang benar) dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, dan mendirikan sembahyang, serta memberi zakat; dan mereka pula sentiasa beribadat kepada Kami.

(Al-Anbiyaa' 21:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A074

Dan kepada Nabi Lut, Kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu; dan Kami selamatkan dia dari bandar yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji; sesungguhnya mereka itu adalah kaum jahat, yang fasik, derhaka.

(Al-Anbiyaa' 21:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A075

Dan Kami masukkan Nabi Lut dalam (kumpulan mereka yang dilimpahi) rahmat Kami; sesungguhnya dia dari orang-orang yang soleh.

(Al-Anbiyaa' 21:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A076

Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Nuh, ketika ia menyeru (berdoa kepada Kami) sebelum (Nabi-nabi yang tersebut) itu, lalu Kami perkenankan doanya serta Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besar.

(Al-Anbiyaa' 21:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A077

Dan Kami membelanya dari angkara kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami; sesungguhnya adalah mereka kaum yang jahat; lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya (sehingga mati lemas dengan taufan).

(Al-Anbiyaa' 21:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A078

Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, ketika mereka berdua menghukum mengenai tanaman-tanaman semasa ia dirosakkan oleh kambing kaumnya pada waktu malam; dan sememangnya Kamilah yang memerhati dan mengesahkan hukuman mereka.

(Al-Anbiyaa' 21:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A079

Maka Kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu; dan masing-masing (dari mereka berdua) Kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu (yang banyak); dan Kami mudahkan gunung-ganang dan unggas memuji Kami bersama-sama dengan Nabi Daud; dan adalah Kami berkuasa melakukan semuanya itu.

(Al-Anbiyaa' 21:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A080

Dan Kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu, maka adakah kamu sentiasa bersyukur?

(Al-Anbiyaa' 21:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A081

Dan (Kami mudahkan) bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang tiupannya, bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang Kami limpahi berkat padanya; dan adalah Kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

(Al-Anbiyaa' 21:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A082

Dan (Kami mudahkan) sebahagian dari Syaitan-syaitan untuk menyelam baginya, serta melakukan kerja-kerja yang lain dari itu; dan adalah Kami mengawal mereka (daripada melanggar perintahnya).

(Al-Anbiyaa' 21:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A083

Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Ayub, ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: "Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala (yang lain) yang mengasihani".

(Al-Anbiyaa' 21:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A084

Maka Kami perkenankan doa permohonannya, lalu Kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta Kami kurniakan kepadanya: keluarganya, dengan seganda lagi ramainya, sebagai satu rahmat dari Kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada Kami (supaya bersabar dan mendapat balasan baik).

(Al-Anbiyaa' 21:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A085

Dan (demikianlah pula) Nabi-nabi Ismail dan Idris serta Zul-Kifli; semuanya adalah dari orang-orang yang sabar.

(Al-Anbiyaa' 21:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A086

Dan Kami masukkan mereka dalam (kumpulan yang dilimpahi) rahmat Kami: sesungguhnya mereka adalah dari orang-orang yang soleh.

(Al-Anbiyaa' 21:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A087

Dan (sebutkanlah peristiwa) Zun-Nun, ketika ia pergi (meninggalkan kaumnya) dalam keadaan marah, yang menyebabkan ia menyangka bahawa Kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan; (setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku) maka ia pun menyeru dalam keadaan yang gelap-gelita dengan berkata: "Sesungguhnya tiada Tuhan (yang dapat menolong) melainkan Engkau (ya Allah)! Maha Suci Engkau (daripada melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri".

(Al-Anbiyaa' 21:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A088

Maka Kami kabulkan permohonan doanya, dan Kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya; dan sebagaimana Kami menyelamatkannya Kami akan selamatkan orang-orang yang beriman (ketika mereka merayu kepada Kami).

(Al-Anbiyaa' 21:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A089

Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Zakaria, ketika ia merayu kepada Tuhannya dengan berkata: "Wahai Tuhanku! Janganlah Engkau biarkan daku seorang diri (dengan tidak meninggalkan zuriat); dan Engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi".

(Al-Anbiyaa' 21:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A090

Maka Kami perkenankan doanya, dan Kami kurniakan kepadanya (anaknya) Yahya, dan Kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul, (untuk melahirkan anak) baginya. (Kami limpahkan berbagai ihsan kepada Rasul-rasul itu ialah kerana) sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan, dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut; dan mereka pula sentiasa khusyuk (dan taat) kepada Kami.

(Al-Anbiyaa' 21:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A091

Dan (sebutkanlah peristiwa) perempuan yang telah menjaga kehormatan dan kesuciannya; lalu Kami tiupkan padanya dari Roh (ciptaan) Kami, dan Kami jadikan dia dan anaknya sebagai satu tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi umat manusia.

(Al-Anbiyaa' 21:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A092

Sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan Akulah Tuhan kamu; maka sembahlah kamu akan Daku.

(Al-Anbiyaa' 21:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A093

(Kebanyakan manusia masih berselisihan) dan berpecah-belah dalam urusan agama mereka; (ingatlah) mereka semuanya akan kembali kepada kami (untuk menerima balasan).

(Al-Anbiyaa' 21:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A094

Dengan yang demikian, sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal kebaikan, sedang ia beriman, maka tidaklah disia-siakan amal usahanya; dan sesungguhnya Kami tetap menulisnya.

(Al-Anbiyaa' 21:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A095

Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang Kami binasakan, bahawa mereka tidak akan kembali (kepada Kami untuk menerima balasan di akhirat kelak).

(Al-Anbiyaa' 21:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A096

(Demikianlah keadaan mereka) hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Yakjuj dan Makjuj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi.

(Al-Anbiyaa' 21:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A097

Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar, maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak (sambil berkata dengan cemas): "Aduhai celakanya Kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini, bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri".

(Al-Anbiyaa' 21:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A098

Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah, yang lain dari Allah, menjadi bahan-bahan bakaran yang dilimparkan ke dalam neraka Jahannam; kamu (sudah tetap) akan memasukinya.

(Al-Anbiyaa' 21:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A099

Kalaulah mereka (yang kamu sembah) itu tuhan-tuhan, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka; dan (ketahuilah), semuanya (yang menyembah dan yang disembah) akan kekal dalam neraka selama-lamanya.

(Al-Anbiyaa' 21:99) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A100

Mereka mendayu-dayu (kesakitan) di dalam neraka, dan mereka pula di situ tidak dapat mendengar sesuatu yang menyenangkan.

(Al-Anbiyaa' 21:100) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A101

Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperoleh kebaikan dari Kami, mereka dijauhkan dari neraka itu.

(Al-Anbiyaa' 21:101) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A102

Mereka tidak mendengar suara (julangan) api neraka itu, dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam (nikmat-nikmat Syurga) yang diingini oleh jiwa mereka.

(Al-Anbiyaa' 21:102) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A103

Huru-hara besar yang amat mengerikan (pada hari kiamat) itu tidak merunsingkan mereka, dan (sebaliknya) mereka disambut oleh malaikat-malaikat dengan berkata: "Inilah hari kamu (beroleh kebahagiaan), yang telah dijanjikan kepada kamu (di dunia) dahulu".

(Al-Anbiyaa' 21:103) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A104

(Ingatlah) hari Kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catitan; sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, Kami ulangi wujudnya lagi; sebagai satu janji yang ditanggung oleh Kami; sesungguhnya Kami tetap melaksanakannya.

(Al-Anbiyaa' 21:104) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A105

Dan demi sesungguhnya, Kami telah tulis di dalam Kitab-kitab yang Kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Lauh Mahfuz: "Bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaKu yang soleh".

(Al-Anbiyaa' 21:105) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A106

Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang (cita-citanya) mengerjakan ibadat (kepada Allah dengan berilmu).

(Al-Anbiyaa' 21:106) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A107

Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.

(Al-Anbiyaa' 21:107) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A108

Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku (mengenai ketuhanan ialah) bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat Esa, maka adakah kamu mahu menurut apa yang diwahyukan kepadaku?"

(Al-Anbiyaa' 21:108) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A109

Sekiranya mereka berpaling ingkar maka katakanlah: "Aku telah memberitahu kepada kamu (apa yang diwahyukan kepadaku) dengan keterangan yang jelas untuk kita bersama; dan aku tidak mengetahui sama ada (balasan buruk) yang dijanjikan kerana keingkaran kamu itu, sudah dekat atau masih jauh.

(Al-Anbiyaa' 21:109) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A110

Sesungguhnya Allah mengetahui akan perkataan yang kamu sebutkan dengan terus terang, dan juga Ia mengetahui apa yang kamu sembunyikan (di dalam hati).

(Al-Anbiyaa' 21:110) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A111

"Dan aku tidak mengetahui (mengapa dilambatkan balasan buruk yang dijanjikan kepada kamu itu) jangan-jangan lambatnya menjadi satu sebab yang menambahkan azab kamu, dan di samping itu memberi kamu kesenangan hidup hingga ke suatu masa yang tertentu".

(Al-Anbiyaa' 21:111) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A112

(Nabi Muhammad merayu dengan) berkata: "Wahai Tuhanku, hukumkanlah (di antara kami dengan mereka) dengan yang benar; dan Tuhan kami ialah Yang Melimpah-limpah rahmatNya yang dipohonkan pertolonganNya terhadap apa yang kamu sifatkan itu".

(Al-Anbiyaa' 21:112) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark