Surah Al-Maa'uun - سورة الماعون

Dengar Surah Al-Maa'uun

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama (meliputi hari pembalasan)?

(Al-Maa'uun 107:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim,

(Al-Maa'uun 107:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin.

(Al-Maa'uun 107:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

(Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama), maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang -

(Al-Maa'uun 107:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

(laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya;

(Al-Maa'uun 107:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

(Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya),

(Al-Maa'uun 107:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).

(Al-Maa'uun 107:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark