Surah Ad-Dukhaan - سورة الدخان

Dengar Surah Ad-Dukhaan

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Haa, Miim.

(Ad-Dukhaan 44:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Demi Al-Quran Kitab yang menerangkan kebenaran.

(Ad-Dukhaan 44:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat; (Kami berbuat demikian) kerana sesungguhnya Kami sentiasa memberi peringatan dan amaran (jangan hamba-hamba Kami ditimpa azab).

(Ad-Dukhaan 44:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

(Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang tersebut, kerana) pada malam yang berkat itu, dijelaskan (kepada malaikat) tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmat serta tetap berlaku, (tidak berubah atau bertukar).

(Ad-Dukhaan 44:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Iaitu perkara-perkara yang terbitnya dari hikmat kebijaksanaan Kami; sesungguhnya telah menjadi adat Kami mengutus Rasul.

(Ad-Dukhaan 44:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

(Untuk menyampaikan) rahmat dari Tuhanmu (kepada umat manusia); sesungguhnya Allah Jualah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui (akan segala keadaan hamba-hambaNya).

(Ad-Dukhaan 44:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Tuhan (yang mencipta dan mentadbirkan keadaan) langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya; kalau betul kamu orang-orang yang yakin (akan hakikat itu, maka terimalah sahaja apa yang diutuskan kepada kamu).

(Ad-Dukhaan 44:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia; Dia lah Yang menghidupkan dan Yang mematikan; (Dia lah jua) Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu.

(Ad-Dukhaan 44:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

(Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka), bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara agama.

(Ad-Dukhaan 44:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Oleh itu tunggulah (wahai Muhammad) semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata (yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat),

(Ad-Dukhaan 44:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

Yang akan menimpa seluruh keadaan manusia (yang kafir itu, sehingga mereka akan berkata: "Ini adalah azab yang sungguh menyakitkan".

(Ad-Dukhaan 44:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

(Pada saat itu mereka akan merayu dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! Hapuskanlah azab ini dari kami, sesungguhnya kami akan beriman!".

(Ad-Dukhaan 44:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

Bagaimana mereka dapat beringat (menyempurnakan janji mereka hendak beriman itu)? Pada hal mereka telah pun didatangi seorang Rasul yang memberi keterangan-keterangan (yang cukup untuk mereka beriman)!

(Ad-Dukhaan 44:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

Sekalipun demikian, mereka juga berpaling ingkar daripada menerima keterangannya sambil berkata (sesama sendiri): "Dia seorang yang diajar (oleh bangsa asing), dia juga seorang yang gila!"

(Ad-Dukhaan 44:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Sesungguhnya (kalaulah) kami hapuskan azab itu barang sedikitpun, sudah tentu kamu akan kembali (kufur ingkar).

(Ad-Dukhaan 44:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

(Ingatlah! Kalau kamu ulangi keingkaran kamu, kamu akan dibinasakan) semasa Kami timpakan (kamu dengan) paluan yang besar (dari pihak lawan kamu); sesungguhnya Kami tetap akan menyeksa (dengan azab yang seberat-beratnya).

(Ad-Dukhaan 44:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Dan demi Sesungguhnya! Sebelum mereka, Kami telah menguji kaum Firaun, dan merekapun telah didatangi oleh seorang Rasul (Nabi Musa) Yang mulia, -

(Ad-Dukhaan 44:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

(Yang memberitahu kepada mereka dengan katanya): Berikanlah kepadaku wahai hamba-hamba Allah (apa-apa yang menandakan kamu menerima kerasulanku); sesungguhnya aku ini seorang Rasul yang amanah, yang diutuskan kepada kamu.

(Ad-Dukhaan 44:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

"Dan janganlah kamu berlaku sombong takbur terhadap Allah; sesungguhnya aku ada membawa kepada kamu mukjizat yang jelas nyata.

(Ad-Dukhaan 44:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

"Dan sesungguhnya aku telah memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kamu, daripada kamu merejam (atau menyakiti) daku.

(Ad-Dukhaan 44:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

"Dan sekiranya kamu tidak juga mahu berimankan kerasulanku, maka putuskanlah perhubungan kamu denganku (janganlah mengganggu daku)."

(Ad-Dukhaan 44:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

(Setelah Nabi Musa berputus asa daripada iman mereka), maka ia pun merayu kepada Tuhannya lalu berkata: "Sesungguhnya orang-orang ini adalah kaum yang berdosa, (yang telah sebati dengan kekufurannya, dan berhaklah mereka menerima balasan yang seburuk-buruknya)".

(Ad-Dukhaan 44:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A023

Lalu (diperintahkan kepadanya): "Bawalah hamba-hambaku (pengikut-pengikutmu) keluar pada waktu malam, kerana sesungguhnya kamu akan dikejar (oleh Firaun dan orang-orangnya).

(Ad-Dukhaan 44:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A024

"Dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan tenang - terbelah, kerana sesungguhnya mereka (yang mengejarmu itu) ialah tentera yang akan ditenggelamkan (sehingga binasa)".

(Ad-Dukhaan 44:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A025

Banyak sungguh kebun-kebun dan matair, mereka tinggalkan,

(Ad-Dukhaan 44:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A026

Dan juga berbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah - mulia,

(Ad-Dukhaan 44:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A027

Dan juga kemewahan hidup, yang mereka sekian lama menikmatinya.

(Ad-Dukhaan 44:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A028

Demikianlah keadaannya (hukum Kami ke atas orang-orang yang derhaka); dan Kami jadikan semua peninggalan Firaun dan orang-orangnya: milik kaum yang lain (kaum Bani Israil).

(Ad-Dukhaan 44:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A029

Mereka (ketika dibinasakan) itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi (atau penduduk keduanya) dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi.

(Ad-Dukhaan 44:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A030

Dan demi sesungguhnya! Kami telah selamatkan kaum Bani Israil, dari azab yang menghina, -

(Ad-Dukhaan 44:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A031

Dari penindasan Firaun, sesungguhnya ia adalah seorang yang sombong takbur lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas (dalam keganasan dan kekejamannya).

(Ad-Dukhaan 44:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A032

Dan demi sesungguhnya! Kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan (Kami) - menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia (pada zaman itu),

(Ad-Dukhaan 44:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A033

Dan Kami berikan kepada mereka (melalui Nabi Musa) berbagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata (untuk melahirkan sikap mereka).

(Ad-Dukhaan 44:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A034

(Berbalik kepada kisah kaum musyrik penduduk Makkah, Allah berfirman): "Sesungguhnya mereka ini akan berkata (kepadamu - wahai Muhammad dan kepada pengikut-pengikutmu):

(Ad-Dukhaan 44:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A035

"Mati, hanyalah mati kita yang pertama (di dunia), dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan hidup lagi (sesudah itu);

(Ad-Dukhaan 44:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A036

"(Jika tidak) maka bawakanlah datuk nenek kami (yang telah mati) kalau betul kamu orang-orang yang benar!"

(Ad-Dukhaan 44:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A037

(Mengapa mereka masih berdegil dalam kekufurannya?) Adakah mereka yang lebih kekuatan dan kehandalannya atau kaum "Tubba'" dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya Kami telah binasakan, kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.

(Ad-Dukhaan 44:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A038

Dan tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, secara main-main;

(Ad-Dukhaan 44:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A039

Tidaklah Kami menciptakan keduanya (serta segala yang ada di antaranya) melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar; akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat itu).

(Ad-Dukhaan 44:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A040

Sesungguhnya hari pemutusan hukum untuk memberi balasan, ialah masa untuk mereka semua berhimpun, -

(Ad-Dukhaan 44:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A041

Iaitu hari seseorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seseorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan (untuk menghapuskan azab itu),

(Ad-Dukhaan 44:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A042

Kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah jualah yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Ad-Dukhaan 44:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A043

(Ingatlah), sesungguhnya pokok Zaqqum, -

(Ad-Dukhaan 44:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A044

(Buahnya) menjadi makanan bagi orang yang berdosa (dalam neraka).

(Ad-Dukhaan 44:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A045

(Makanan ini pula panas) seperti tembaga cair, mendidih dalam perut, -

(Ad-Dukhaan 44:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A046

Seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya.

(Ad-Dukhaan 44:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A047

(Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka): "Renggutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka.

(Ad-Dukhaan 44:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A048

"Kemudian curahkanlah di atas kepalanya - azab seksa - dari air panas yang menggelegak".

(Ad-Dukhaan 44:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A049

(Serta dikatakan kepadanya secara mengejek): "Rasalah azab seksa, sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat (dalam kalangan masyarakatmu)"

(Ad-Dukhaan 44:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A050

(Kemudian dikatakan kepada ahli neraka umumnya): "Sesungguhnya inilah dia (azab seksa) yang kamu dahulu ragu-ragu terhadapnya!"

(Ad-Dukhaan 44:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A051

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa (akan ditempatkan) di tempat tinggal yang aman sentosa. -

(Ad-Dukhaan 44:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A052

Ia itu di dalam beberapa taman Syurga, dengan matair-matair terpancar padanya,

(Ad-Dukhaan 44:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A053

Mereka memakai pakaian dari kain sutera yang halus dan kain sutera tebal yang bersulam; (mereka duduk di tempat perhimpunan) sentiasa berhadap-hadapan (di atas pelamin masing-masing).

(Ad-Dukhaan 44:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A054

Demikianlah keadaannya; dan Kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya.

(Ad-Dukhaan 44:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A055

Mereka meminta - di dalam Syurga itu - tiap-tiap jenis buah-buahan (yang mereka ingini), dalam keadaan aman sentosa.

(Ad-Dukhaan 44:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A056

Mereka tidak merasai kematian dalam Syurga itu selain daripada mati yang mereka rasai (di dunia) dahulu; dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka;

(Ad-Dukhaan 44:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A057

(Mereka diberikan semuanya itu) sebagai limpah kurnia dari Tuhanmu (wahai Muhammad); yang demikian itulah kemenangan yang besar.

(Ad-Dukhaan 44:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A058

Maka sesungguhnya tujuan Kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu (wahai Muhammad), ialah supaya mereka (yang memahaminya) beringat dan insaf (untuk beriman dan mematuhinya).

(Ad-Dukhaan 44:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A059

(Kiranya mereka tidak berbuat demikian) maka tunggulah (wahai Muhammad akan kesudahan mereka), sesungguhnya mereka juga menunggu (akan kesudahanmu).

(Ad-Dukhaan 44:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark