Surah Al-A'laa - سورة الأعلى

Dengar Surah Al-A'laa

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan), -

(Al-A'laa 87:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya;

(Al-A'laa 87:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya);

(Al-A'laa 87:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak,

(Al-A'laa 87:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Kemudian Ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering - (berubah warnanya) kehitam-hitaman.

(Al-A'laa 87:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Kami sentiasa menjadikan engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (Al-Quran yang diturunkan kepadamu - dengan perantaraan jibril), sehingga engkau (menghafaznya dan) tidak lupa,

(Al-A'laa 87:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan; sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku), dan yang tersembunyi.

(Al-A'laa 87:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) Agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat.

(Al-A'laa 87:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Oleh itu berilah peringatan (kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran), kalau-kalau peringatan itu berguna (dan sudah tentu berguna);

(Al-A'laa 87:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Kerana orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan itu;

(Al-A'laa 87:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka akan menjauhinya,

(Al-A'laa 87:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

Dia lah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar (azab seksanya),

(Al-A'laa 87:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang.

(Al-A'laa 87:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

Sesungguhnya berjayalah orang yang - setelah menerima peringatan itu - berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh),

(Al-A'laa 87:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk).

(Al-A'laa 87:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

(Tetapi kebanyakkan kamu tidak melakukan yang demikian), bahkan kamu utamakan kehidupan dunia;

(Al-A'laa 87:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.

(Al-A'laa 87:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam Kitab-kitab yang terdahulu, -

(Al-A'laa 87:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

Iaitu Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.

(Al-A'laa 87:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark