Surah An-Naazi'aat - سورة النازعات

Dengar Surah An-Naazi'aat

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Demi (makhluk-makhluk) yang mencabut (apa yang ditugaskan mencabutnya) dengan cara yang sekasar-kasarnya;

(An-Naazi'aat 79:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Dan yang menarik (apa yang ditugaskan menariknya) dengan cara yang selembut-lembutnya;

(An-Naazi'aat 79:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dan demi (makhluk-makhluk) yang cergas bergerak (menerima perintah) dengan gerak yang secergas-cergasnya;

(An-Naazi'aat 79:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Lalu masing-masing berlumba-lumba dahulu-mendahului (menjalankan tugasnya) dengan cara yang sesungguh-sungguhnya;

(An-Naazi'aat 79:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya; (sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat)! -

(An-Naazi'aat 79:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Pada masa berlakunya "tiupan sangkakala yang pertama" yang menggoncangkan alam, (sehingga mati segala yang bernyawa dan punah-ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan),

(An-Naazi'aat 79:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua, (yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing);

(An-Naazi'aat 79:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Hati (manusia) pada hari itu berdebar-debar takut,

(An-Naazi'aat 79:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Pemandangannya tunduk gerun.

(An-Naazi'aat 79:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Mereka (yang ingkar) berkata: "Sungguhkah kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu?

(An-Naazi'aat 79:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

"Bolehkah (dihidupkan semula) sesudah kita menjadi tulang yang reput?"

(An-Naazi'aat 79:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

Mereka berkata lagi (secara mengejek: "Kalaulah berlaku) yang demikian, sudah tentu kembalinya kita (hidup semula) itu satu perkara yang merugikan!"

(An-Naazi'aat 79:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

(Menghidupkan semula tidaklah sukar), kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan (yang terbit dari tiupan sangkakala yang kedua), -

(An-Naazi'aat 79:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

Yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata.

(An-Naazi'aat 79:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal Nabi Musa?

(An-Naazi'aat 79:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

Ketika ia diseru oleh Tuhannya di "Wadi Tuwa" yang suci; -

(An-Naazi'aat 79:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

(Lalu diperintahkan kepadanya): "Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas (dalam kekufuran dan kezalimannya);

(An-Naazi'aat 79:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

"Serta katakanlah kepadanya: `Adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu (dari kekufuran)?

(An-Naazi'aat 79:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

`Dan mahukah, aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau merasa takut (melanggar perintahNya)? ' "

(An-Naazi'aat 79:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

(Setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Tuhannya, dan Firaun pun meminta bukti kebenarannya); maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun: mukjizat yang besar.

(An-Naazi'aat 79:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

Lalu Firaun mendustakan (Nabi Musa) dan menderhaka (kepada Allah);

(An-Naazi'aat 79:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

Kemudian ia berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya (menentang Nabi Musa).

(An-Naazi'aat 79:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A023

Lalu ia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru, -

(An-Naazi'aat 79:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A024

Dengan berkata: "Akulah tuhan kamu, yang tertinggi".

(An-Naazi'aat 79:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A025

Maka Allah menyeksa Firaun di akhirat dan di dunia ini, dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya.

(An-Naazi'aat 79:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A026

Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut (melanggar perintah Tuhannya).

(An-Naazi'aat 79:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A027

(Wahai golongan yang ingkarkan kebangkitan hidup semula!) Kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya (dengan Kukuh)!

(An-Naazi'aat 79:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A028

Ia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnaKannya,

(An-Naazi'aat 79:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A029

Dan Ia menjadikan malamnya gelap-gelita, serta menjadikan siangnya terang-benderang.

(An-Naazi'aat 79:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A030

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya (untuk kemudahan penduduknya), -

(An-Naazi'aat 79:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A031

Ia mengeluarkan dari bumi itu: airnya dan tumbuh-tumbuhannya;

(An-Naazi'aat 79:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A032

Dan gunung-ganang pula dikukuhkan letaknya (di bumi, sebagai pancang pasak yang menetapnya);

(An-Naazi'aat 79:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A033

(Semuanya itu) untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu.

(An-Naazi'aat 79:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A034

Maka apabila datang hari yang bencananya amat besar, -

(An-Naazi'aat 79:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A035

Iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya, -

(An-Naazi'aat 79:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A036

Dan neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya, -

(An-Naazi'aat 79:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A037

Maka (dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya); adapun orang yang melampau (perbuatan derhakanya), -

(An-Naazi'aat 79:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A038

Serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, -

(An-Naazi'aat 79:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A039

Maka sesungguhnya neraka Jahanamlah tempat kediamannya.

(An-Naazi'aat 79:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A040

Adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya, (untuk dihitung amalnya), serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, -

(An-Naazi'aat 79:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A041

Maka sesungguhnya Syurgalah tempat kediamannya.

(An-Naazi'aat 79:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A042

Mereka (yang ingkar) selalu bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hari kiamat: "Bilakah masa datangnya?"

(An-Naazi'aat 79:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A043

Apa hubungannya tugasmu dengan (soal) menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu?

(An-Naazi'aat 79:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A044

Kepada Tuhanmu lah terserah kesudahan ilmu mengenainya.

(An-Naazi'aat 79:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A045

Tugasmu hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu.

(An-Naazi'aat 79:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A046

(Sangatlah dahsyatnya huru-hara hari itu, sehingga orang-orang yang bersalah merasa) pada masa melihatnya: seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja.

(An-Naazi'aat 79:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark