Surah Al-Humazah - سورة الهمزة

Dengar Surah Al-Humazah

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji,

(Al-Humazah 104:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya;

(Al-Humazah 104:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)!

(Al-Humazah 104:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah".

(Al-Humazah 104:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Al-Hutamah" itu?

(Al-Humazah 104:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

(Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya), -

(Al-Humazah 104:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Yang naik menjulang ke hati;

(Al-Humazah 104:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka.

(Al-Humazah 104:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

(Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang.

(Al-Humazah 104:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark