Surah Al-Infitaar - سورة الإنفطار

Dengar Surah Al-Infitaar

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Apabila langit terbelah;

(Al-Infitaar 82:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan;

(Al-Infitaar 82:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dan apabila lautan pecah bercampur-baur;

(Al-Infitaar 82:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan, -

(Al-Infitaar 82:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

(Setelah semuanya itu berlaku), tiap-tiap orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan ditinggalkannya.

(Al-Infitaar 82:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Wahai manusia! Apakah yang memperdayakanmu - (berlaku derhaka) kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? -

(Al-Infitaar 82:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu, lalu menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan), serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) sama padan dengan kekuatannya;

(Al-Infitaar 82:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakiNya, Ia menyusun kejadianmu.

(Al-Infitaar 82:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu (hai golongan yang ingkar)! Bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan.

(Al-Infitaar 82:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Padahal sesungguhnya, ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu,

(Al-Infitaar 82:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

(Mereka adalah makhluk) yang mulia (di sisi Allah), lagi ditugaskan menulis (amal-amal kamu);

(Al-Infitaar 82:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan.

(Al-Infitaar 82:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

(Gunanya catitan malaikat-malaikat itu ialah: untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah) - kerana sesungguhnya: orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan), tetap berada dalam Syurga yang penuh nikmat;

(Al-Infitaar 82:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah, bertempat dalam neraka yang menjulang-julang.

(Al-Infitaar 82:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan,

(Al-Infitaar 82:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

Dan mereka (sentiasa berada dalam azab seksanya), tidak ghaib daripadanya.

(Al-Infitaar 82:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu?

(Al-Infitaar 82:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

Sekali lagi, apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu?

(Al-Infitaar 82:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

(Hari itu ialah) hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikitpun kepada orang lain, dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah.

(Al-Infitaar 82:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark