Surah Adz-Dzaariyaat - سورة الذاريات

Dengar Surah Adz-Dzaariyaat

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Demi angin yang menerbang dan menaburkan (debu, biji-bijian benih, dan lain-lainnya), dengan penerbangan dan penaburan yang sesungguh-sungguhnya, -

(Adz-Dzaariyaat 51:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Dan awan yang membawa dan mengangkut muatannya (ke tempat yang dikehendaki), -

(Adz-Dzaariyaat 51:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dan kapal-kapal yang belayar laju dengan kemudahan yang diberikan kepadanya, -

(Adz-Dzaariyaat 51:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan segala perkara yang mereka ditugaskan membahagikannya;

(Adz-Dzaariyaat 51:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

(Sumpah demi sumpah) bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu (mengenai hari akhirat) tetap benar;

(Adz-Dzaariyaat 51:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Dan bahawa sesungguhnya balasan amal, tetap berlaku.

(Adz-Dzaariyaat 51:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaannya,

(Adz-Dzaariyaat 51:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan berlainan pendapat (mengenai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, s.a.w).

(Adz-Dzaariyaat 51:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Dipalingkan daripada (perselisihan) itu orang-orang yang telah dipalingkan Allah (dengan sebab keikhlasannya mencari kebenaran).

(Adz-Dzaariyaat 51:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Binasalah orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak sahaja,

(Adz-Dzaariyaat 51:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

(Iaitu) orang-orang yang tenggelam alam kejahilan, serta lalaikan (hari pembalasan).

(Adz-Dzaariyaat 51:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

Mereka bertanya (secara mengejek): "Bilakah datangnya hari pembalasan itu?"

(Adz-Dzaariyaat 51:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

(Jawabnya: hari itu ialah) hari mereka diseksa (dengan dibakar) atas api neraka, -

(Adz-Dzaariyaat 51:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

(Sambil dikatakan kepada mereka): "Rasalah azab seksa yang disediakan untuk kamu; inilah dia yang dahulu kamu minta disegerakan kedatangannya".

(Adz-Dzaariyaat 51:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman Syurga, dengan matair-matair terpancar padanya.

(Adz-Dzaariyaat 51:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

(Keadaan mereka di sana) sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.

(Adz-Dzaariyaat 51:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja: masa dari waktu malam, untuk mereka tidur.

(Adz-Dzaariyaat 51:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

Dan pada waktu akhir malam (sebelum fajar) pula, mereka selalu beristighfar kepada Allah (memohon ampun).

(Adz-Dzaariyaat 51:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta).

(Adz-Dzaariyaat 51:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

Dan pada bumi ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah) bagi orang-orang (yang mahu mencapai pengetahuan) yang yakin,

(Adz-Dzaariyaat 51:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)?

(Adz-Dzaariyaat 51:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

Dan di langit pula terdapat (sebab-sebab) rezeki kamu, dan juga terdapat apa yang telah (ditakdirkan dan) dijanjikan kepada kamu.

(Adz-Dzaariyaat 51:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A023

Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya (apa yang tersebut) itu tetap benar, (tidak patut diragu-ragukan) sebagaimana (tidak sepatutnya diragukan) benarnya kamu dapat berkata-kata.

(Adz-Dzaariyaat 51:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A024

Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan?

(Adz-Dzaariyaat 51:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A025

Ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata: "Salam sejahtera kepadamu!" Ia menjawab: Salam sejahtera kepada kamu! "(Sambil berkata dalam hati): mereka ini orang-orang yang tidak dikenal.

(Adz-Dzaariyaat 51:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A026

Kemudian ia masuk mendapatkan Ahli rumahnya serta dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk (yang dipanggang).

(Adz-Dzaariyaat 51:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A027

Lalu dihidangkannya kepada mereka sambil berkata: "Silalah makan".

(Adz-Dzaariyaat 51:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A028

(Setelah dilihatnya mereka mereka tidak menjamah makanan itu), maka ia merasa takut dari keadaan mereka. (Melihat kecemasannya), mereka berkata: "Janganlah engkau takut (wahai Ibrahim)". Lalu mereka memberikan berita gembira kepadanya, bahawa ia akan beroleh seorang anak yang berpengetahuan.

(Adz-Dzaariyaat 51:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A029

(Mendengarkan berita yang mengembirakan itu), maka datanglah isterinya sambil menjerit (kehairanan) lalu menepuk mukanya sambil berkata: "Aku sudah tua, lagi mandul, (bagaimana aku boleh mendapat anak)?"

(Adz-Dzaariyaat 51:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A030

Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu berfirman, (kami hanya menyampaikan sahaja); Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui".

(Adz-Dzaariyaat 51:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A031

Nabi Ibrahim bertanya: "(Selain dari itu) apa lagi tugas penting kamu wahai utusan Tuhan?"

(Adz-Dzaariyaat 51:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A032

Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa (untuk membinasakan mereka);

(Adz-Dzaariyaat 51:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A033

"Supaya Kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah (yang dibakar),

(Adz-Dzaariyaat 51:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A034

"Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu, untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas (dalam keingkarannya)".

(Adz-Dzaariyaat 51:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A035

(Setelah sampai utusan Kami ke tempat itu), Kami (perintahkan mereka) mengeluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal di situ.

(Adz-Dzaariyaat 51:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A036

(Sesudah dipereksa) maka (utusan) Kami tidak mendapati di situ melainkan sebuah rumah sahaja yang ada penduduknya dari orang-orang Islam (yang beriman kepada Nabi Lut).

(Adz-Dzaariyaat 51:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A037

Dan Kami tinggalkan di negeri itu (timbunan batu-batu yang telah menghujani dan membinasakan mereka), sebagai tanda (yang mendatangkan keinsafan) bagi orang-orang yang sedia takut kepada azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

(Adz-Dzaariyaat 51:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A038

Dan juga pada (kisah) Nabi Musa (terdapat dalil-dalil yang memberi keinsafan), - ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata.

(Adz-Dzaariyaat 51:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A039

Maka Firaun berpaling ingkar dengan berdasarkan kekuasaannya sambil berkata: "(Musa itu) adalah seorang ahli sihir, atau seorang gila!"

(Adz-Dzaariyaat 51:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A040

Lalu Kami (adakan jalan) mengambil Firaun bersama-sama tenteranya, kemudian Kami humbankan mereka ke dalam laut, sedang ia berkeadaan tercela.

(Adz-Dzaariyaat 51:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A041

Dan juga pada (kisah) kaum Aad (terdapat perkara-perkara yang menjadi iktibar), - ketika kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang tidak mengandungi sebarang kebaikan; -

(Adz-Dzaariyaat 51:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A042

Angin itu tidak meninggalkan sesuatupun yang dirempuhnya, melainkan menjadikannya (hancur) seperti debu.

(Adz-Dzaariyaat 51:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A043

Dan juga pada (kisah) kaum Thamud (terdapat perkara-perkara yang menjadi pelajaran) - ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kamu hingga ke suatu waktu (yang termaklum)!"

(Adz-Dzaariyaat 51:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A044

Maka mereka membesarkan diri terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir (dengan tidak dapat melarikan diri), sedang mereka melihatnya.

(Adz-Dzaariyaat 51:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A045

Dengan yang demikian, mereka tidak dapat bangun lagi, dan mereka juga tidak mendapat pertolongan.

(Adz-Dzaariyaat 51:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A046

Dan kaum Nuh (Kami juga telah binasakan) sebelum itu; sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik - derhaka.

(Adz-Dzaariyaat 51:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A047

Dan langit itu Kami dirikan dengan kekuasaan Kami (dalam bentuk binaan yang kukuh rapi). Dan sesungguhnya Kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga.

(Adz-Dzaariyaat 51:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A048

Dan bumi pula Kami hamparkan (untuk kemudahan kamu mendiaminya); maka Kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya.

(Adz-Dzaariyaat 51:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A049

Dan tiap-tiap jenis Kami ciptakan berpasangan, supaya kamu mengingati (kekuasaan Kami dan mentauhidkan Kami).

(Adz-Dzaariyaat 51:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A050

(Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka): "Maka segeralah kamu kembali kepada Allah (dengan bertaubat dan taat), sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada kamu, sebagai pemberi amaran yang nyata.

(Adz-Dzaariyaat 51:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A051

"Dan janganlah kamu adakan tuhan yang lain bersama Allah (dalam kepercayaan kamu), sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata".

(Adz-Dzaariyaat 51:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A052

Demikianlah (keadaan tiap-tiap kaum terhadap Rasulnya samalah seperti keadaan kaummu wahai Muhammad) - tidak ada seorang Rasul pun yang datang kepada kaum-kaum yang terdahulu dari mereka, melainkan ada yang berkata: "Dia adalah seorang ahli sihir, atau seorang gila".

(Adz-Dzaariyaat 51:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A053

Adakah mereka semua telah berpesan-pesan (dan mencapai kata sepakat) untuk melemparkan tuduhan itu ? (Sudah tentu mereka tidak dapat berbuat demikian), bahkan mereka semuanya adalah kaum yang melampaui batas (dalam keingkarannya).

(Adz-Dzaariyaat 51:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A054

Oleh itu, berpalinglah (wahai Muhammad) daripada mereka (yang menentangmu itu dan janganlah dihiraukan), kerana engkau tidak akan disalahkan (setelah engkau memberi amaran kepada mereka).

(Adz-Dzaariyaat 51:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A055

Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman.

(Adz-Dzaariyaat 51:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A056

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.

(Adz-Dzaariyaat 51:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A057

Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka, dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu.

(Adz-Dzaariyaat 51:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A058

Sesungguhnya Allah Dia lah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dia lah sahaja) Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya.

(Adz-Dzaariyaat 51:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A059

(Setelah ternyata hakikat yang demikian), maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim (yang menentang ajaran Nabi Muhammad) itu ada bahagiannya (dari azab seksa) seperti bahagian rakan-rakan mereka (kaum kafir yang telah lalu). Oleh itu, janganlah mereka meminta kepadaKu menyegerakan kedatangannya.

(Adz-Dzaariyaat 51:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A060

Maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka.

(Adz-Dzaariyaat 51:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark