Surah Al-Haaqqah - سورة الحاقة

Dengar Surah Al-Haaqqah

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Saat yang tetap berlaku itu -

(Al-Haaqqah 69:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu?

(Al-Haaqqah 69:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? (Saat itu ialah hari kiamat).

(Al-Haaqqah 69:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Kaum Thamud dan Aad telah mendustakan hari (kiamat) yang menggempar dan mengharukan itu.

(Al-Haaqqah 69:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Maka (masing-masing menerima azab dunianya) - adapun Thamud (kaum Nabi Soleh), maka mereka telah dibinasakan dengan (petir) yang melampau dahsyatnya.

(Al-Haaqqah 69:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Adapun Aad (kaum Nabi Hud), maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau kencangnya, -

(Al-Haaqqah 69:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Yang diarahkannya menyerang mereka tujuh malam lapan hari terus-menerus; (kalaulah engkau menyaksikannya) maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka: batang-batang pohon kurma yang (tumbang dan) lompang.

(Al-Haaqqah 69:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi sisa-sisa mereka (yang masih hidup)?

(Al-Haaqqah 69:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Dan (selain dari mereka) datanglah Firaun, dan orang-orang yang terdahulu daripadanya, serta penduduk negeri-negeri yang telah ditunggang balikkan - dengan melakukan perkara-perkara yang salah.

(Al-Haaqqah 69:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Iaitu masing-masing menderhaka kepada Rasul (yang diutuskan oleh) Tuhan mereka, lalu Allah menyeksa mereka dengan azab yang sentiasa bertambah.

(Al-Haaqqah 69:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

Sesungguhnya Kami, - ketika air (banjir) melampaui hadnya (serta menenggelamkan gunung-ganang), - telah mengangkut (serta menyelamatkan nenek moyang) kamu ke dalam bahtera Nabi Nuh (yang bergerak laju pelayarannya).

(Al-Haaqqah 69:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

(Kami lakukan yang demikian) untuk Kami jadikan peristiwa itu satu pelajaran bagi kamu, dan untuk didengar serta diambil ingat oleh telinga (orang-orang) yang mahu menerima pengajaran.

(Al-Haaqqah 69:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

Kemudian (ketahuilah bahawa) apabila ditiup Sangkakala dengan sekali tiup, -

(Al-Haaqqah 69:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

Dan bumi serta gunung-ganang diangkat (dari tempatnya) lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur, -

(Al-Haaqqah 69:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Maka pada saat itu berlakulah hari kiamat, -

(Al-Haaqqah 69:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

Dan terbelahlah langit, lalu menjadilah ia pada saat itu reput (dan runtuh),

(Al-Haaqqah 69:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Sedang malaikat-malaikat (ditempatkan) mengawal segala penjurunya, dan Arasy Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh lapan malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu.

(Al-Haaqqah 69:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

Pada hari itu, kamu semua dihadapkan (untuk hitungan amal); tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi (kepada Allah) dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi.

(Al-Haaqqah 69:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

Maka sesiapa yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata (dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya): ` Nah! Bacalah kamu Kitab amalku ini!

(Al-Haaqqah 69:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

"Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin, bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku (pada hari yang ditentukan)!"

(Al-Haaqqah 69:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

Maka (dengan itu) tinggalah dia dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan, -

(Al-Haaqqah 69:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

Di dalam Syurga yang tinggi (darjatnya), -

(Al-Haaqqah 69:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A023

Buah-buahannya dekat untuk dipetik.

(Al-Haaqqah 69:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A024

(Masing-masing dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan): "Makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab (amal-amal soleh) yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu (di dunia)!"

(Al-Haaqqah 69:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A025

Adapun orang yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata (dengan sesalnya): "Alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan Kitab amalku, -

(Al-Haaqqah 69:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A026

"Dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku.

(Al-Haaqqah 69:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A027

"Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu, menjadi kematian pemutus (yang menamatkan kesudahanku, tidak dibangkitkan lagi); -

(Al-Haaqqah 69:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A028

"Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikitpun; -

(Al-Haaqqah 69:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A029

Kuat kuasaku (dan hujjah-hujjahku membela diri), telah binasa dan hilang lenyap dariku".

(Al-Haaqqah 69:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A030

(Lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka): "Tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia, -

(Al-Haaqqah 69:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A031

"Kemudian bakarlah dia di dalam neraka Jahiim; -

(Al-Haaqqah 69:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A032

"Selain dari itu, masukkanlah dia dalam (lingkaran) rantai besi yang ukuran panjangnya tujuh puluh hasta, (dengan membelitkannya ke badannya)!

(Al-Haaqqah 69:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A033

"Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar,

(Al-Haaqqah 69:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A034

"Dan dia juga tidak menggalakkan (dirinya dan orang lain) memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin.

(Al-Haaqqah 69:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A035

"Maka pada hari ini, tidak ada baginya di sini (seorangpun dari) kaum kerabat serta sahabat handai (yang dapat menolongnya), -

(Al-Haaqqah 69:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A036

"Dan tidak ada makanan (baginya) melainkan dari air danur,

(Al-Haaqqah 69:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A037

"Yang tidak memakannya melainkan orang-orang yang melakukan perkara yang salah".

(Al-Haaqqah 69:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A038

Maka Aku bersumpah: Demi segala (yang nyata) yang kamu melihatnya, -

(Al-Haaqqah 69:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A039

Dan segala (yang ghaib) yang kamu tidak melihatnya, -

(Al-Haaqqah 69:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A040

Bahawa sesungguhnya Al-Quran itu ialah (wahyu dari Kami) yang disampaikan oleh Rasul yang mulia.

(Al-Haaqqah 69:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A041

Dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair (sebagaimana yang kamu dakwakan. Tetapi sayang!) amatlah sedikit kamu beriman.

(Al-Haaqqah 69:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A042

Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang (sebagaimana yang kamu katakan. Tetapi sayang!) amatlah sedikit kamu mengambil peringatan.

(Al-Haaqqah 69:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A043

(Al-Quran itu) diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam.

(Al-Haaqqah 69:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A044

Dan kalaulah (Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu) mengatakan atas nama Kami secara dusta - sebarang kata-kata rekaan, -

(Al-Haaqqah 69:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A045

Sudah tentu Kami akan menyentapnya, dengan kekuasaan Kami, -

(Al-Haaqqah 69:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A046

Kemudian sudah tentu Kami akan memutuskan tali jantungnya (supaya ia mati dengan serta-merta);

(Al-Haaqqah 69:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A047

Maka tidak ada seorangpun di antara kamu yang dapat menghalang (tindakan Kami itu) daripada menimpanya.

(Al-Haaqqah 69:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A048

Dan sesungguhnya (Al-Quran) itu tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertaqwa.

(Al-Haaqqah 69:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A049

Dan sesungguhnya Kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mendustakan (Al-Quran, maka Kami akan membalasnya).

(Al-Haaqqah 69:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A050

Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir (semasa mereka menerima balasan).

(Al-Haaqqah 69:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A051

Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini (dengan seyakin-yakinnya).

(Al-Haaqqah 69:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A052

Oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar.

(Al-Haaqqah 69:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark