Surah Al-Mursalaat - سورة المرسلات

Dengar Surah Al-Mursalaat

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Demi (makhluk-makhluk) yang dihantarkan berturut-turut (menjalankan tugasnya),

(Al-Mursalaat 77:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya,

(Al-Mursalaat 77:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dan demi (makhluk-makhluk) yang menyebarkan (pengajaran dan peringatan) dengan sebaran yang sesungguh-sungguhnya,

(Al-Mursalaat 77:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Serta yang memisahkan (antara yang benar dengan yang salah) dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya,

(Al-Mursalaat 77:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan (kepada manusia),

(Al-Mursalaat 77:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya, dan untuk menakutkan orang-orang yang ingkar - derhaka; -

(Al-Mursalaat 77:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

(Sumpah demi sumpah) sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku.

(Al-Mursalaat 77:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Oleh itu, apabila bintang-bintang (binasa dan) hilang lenyap;

(Al-Mursalaat 77:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Dan apabila langit terbelah;

(Al-Mursalaat 77:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Dan apabila gunung-ganang hancur lebur berterbangan;

(Al-Mursalaat 77:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

Dan apabila Rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya, (maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing).

(Al-Mursalaat 77:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

(Jika ditanya): ke hari yang manakah (perkara-perkara yang besar) itu ditangguhkan?

(Al-Mursalaat 77:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

(Jawabnya): Ke hari pemutusan hukum.

(Al-Mursalaat 77:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pemutusan hukum itu?

(Al-Mursalaat 77:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang dijanjikan oleh Rasulnya)!

(Al-Mursalaat 77:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

Bukankah Kami telah binasakan orang-orang dahulu (yang ingkar derhaka, seperti kaum Nabi Nuh, Aad dan Thamud)?

(Al-Mursalaat 77:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Kemudian kami akan iringi mereka dengan (membinasakan orang-orang yang ingkar derhaka, dari) kaum-kaum yang datang kemudian.

(Al-Mursalaat 77:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

Demikian cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa.

(Al-Mursalaat 77:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang Kami janjikan)!

(Al-Mursalaat 77:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

Bukankah Kami telah menciptakan kamu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang?

(Al-Mursalaat 77:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

Lalu Kami jadikan air (benih) itu pada tempat penetapan yang kukuh,

(Al-Mursalaat 77:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

Hingga ke suatu masa yang termaklum?

(Al-Mursalaat 77:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A023

Serta Kami tentukan (keadaannya), maka Kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan (tiap-tiap sesuatu)!

(Al-Mursalaat 77:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A024

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (kekuasaan Kami)!

(Al-Mursalaat 77:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A025

Bukankah Kami telah menjadikan bumi (sebagai tempat) penampung dan penghimpun (penduduknya)? -

(Al-Mursalaat 77:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A026

Yang hidup dan yang mati?

(Al-Mursalaat 77:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A027

Dan Kami telah jadikan di bumi: gunung-ganang yang menetapnya, yang tinggi menjulang; dan Kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga?

(Al-Mursalaat 77:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A028

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat pemberian Kami)!

(Al-Mursalaat 77:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A029

(Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab): "Pergilah kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya.

(Al-Mursalaat 77:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A030

"Pergilah kamu kepada naungan (asap neraka) yang bercabang tiga, -

(Al-Mursalaat 77:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A031

"Yang tidak dapat dijadikan naungan, dan tidak dapat memberikan sebarang lindungan dari julangan api neraka.

(Al-Mursalaat 77:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A032

"Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api, (yang besarnya) seperti bangunan besar,

(Al-Mursalaat 77:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A033

"(Banyaknya dan warnanya) bunga api itu seolah-olah rombongan unta kuning".

(Al-Mursalaat 77:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A034

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (keadaan yang demikian).

(Al-Mursalaat 77:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A035

Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata, (kerana masing-masing terpinga-pinga ketakutan),

(Al-Mursalaat 77:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A036

Dan tidak pula diizinkan mereka bercakap, maka mereka tidak dapat meminta maaf.

(Al-Mursalaat 77:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A037

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (hari akhirat)!

(Al-Mursalaat 77:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A038

Inilah hari pemutusan hukum (yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah). Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang terdahulu (dari kamu).

(Al-Mursalaat 77:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A039

Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu-helah melepaskan diri, maka cubalah kamu lakukan terhadap azabKu.

(Al-Mursalaat 77:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A040

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang telah dijanjikan oleh Allah)!

(Al-Mursalaat 77:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A041

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di tempat teduh (yang dipenuhi pelbagai nikmat), dan yang berdekatan dengan matair-matair (yang mengalir), -

(Al-Mursalaat 77:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A042

Serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini.

(Al-Mursalaat 77:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A043

(Pada ketika itu dikatakan kepada mereka): "Makanlah dan minumlah kamu dengan lazatnya, disebabkan apa yang kamu telah kerjakan."

(Al-Mursalaat 77:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A044

Sesungguhnya, demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik.

(Al-Mursalaat 77:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A045

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat Syurga)!

(Al-Mursalaat 77:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A046

Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (wahai orang-orang yang ingkar derhaka) sementara waktu hidup, (kemudian kamu akan menghadapi bahaya), kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

(Al-Mursalaat 77:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A047

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (amaran Allah), -

(Al-Mursalaat 77:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A048

Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang ingkar): "Taatlah dan kerjakanlah sembahyang", mereka enggan mengerjakannya.

(Al-Mursalaat 77:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A049

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (perintah-perintah Allah dan laranganNya)!

(Al-Mursalaat 77:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A050

(Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut) maka kepada perkataan yang mana lagi, sesudah itu, mereka mahu beriman?

(Al-Mursalaat 77:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark