Surah Nuh - سورة نوح

Dengar Surah Nuh

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Sesungguhnya Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, (dengan berfirman kepadanya): "Berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi sakitnya".

(Nuh 71:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

dia pun (menyeru mereka dengan) berkata: "Wahai kaumku! Sesungguhnya aku ini diutus kepada kamu, sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata;

(Nuh 71:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

"Iaitu sembahlah kamu akan Allah dan bertaqwalah kepadaNya, serta taatlah kamu kepadaku;

(Nuh 71:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

"Supaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu, dan memberi kamu hidup (dengan tidak terkena azab) hingga ke suatu masa yang tertentu; (maka segeralah beribadat dan bertaqwa) kerana sesungguhnya ajal (yang telah ditetapkan) Allah, apabila sampai masanya, tidak dapat ditangguhkan; kalaulah kamu mengetahui (hakikat ini tentulah kamu segera beriman)".

(Nuh 71:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

(Setelah puas menyeru mereka), Nabi Nuh berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam (supaya mereka beriman);

(Nuh 71:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

"Maka seruanku itu tidak memberikan mereka (sesuatu faedah pun) selain daripada menambahi mereka melarikan diri (dari kebenaran).

(Nuh 71:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

"Dan sesungguhnya aku, tiap-tiap kali menyeru mereka (beriman) supaya Engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, - mereka menyumbatkan telinganya dengan jari masing-masing, dan berselubung dengan pakaiannya, serta berdegil dengan keingkarannya, dan berlaku sombong takbur dengan melampau.

(Nuh 71:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

"Kemudian aku telah menyeru mereka dengan terang-terang;

(Nuh 71:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

"Selain dari itu, aku (berulang-ulang) menyeru mereka secara beramai-ramai dengan berterus-terang, dan menyeru mereka lagi secara berseorangan dengan perlahan-lahan.

(Nuh 71:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

"Sehingga aku berkata (kepada mereka): `Pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun.

(Nuh 71:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

"(Sekiranya kamu berbuat demikian), Ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah, kepada kamu;

(Nuh 71:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

"Dan Ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak-pinak; dan Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman, serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai (yang mengalir di dalamnya).

(Nuh 71:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

"Mengapa kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah (dan kekuasaanNya), -

(Nuh 71:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

"Padahal sesungguhnya Ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat?

(Nuh 71:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

"Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh petala langit bertingkat-tingkat,

(Nuh 71:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

"Dan Ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu (yang terang-benderang),

(Nuh 71:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

"Dan Allah telah menumbuhkan kamu (hidup dari benda-benda yang berasal) dari bumi, dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna,

(Nuh 71:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

"Kemudian Ia mengembalikan kamu ke dalam bumi (sesudah mati), dan mengeluarkan kamu daripadanya (sesudah dihidupkan semula untuk dihitung amal kamu dan diberi balasan), dengan pengeluaran yang sesungguh-sungguhnya?

(Nuh 71:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

"Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan,

(Nuh 71:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

"Supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya".

(Nuh 71:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

Nabi Nuh (merayu lagi dengan) berkata: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya, mereka telah menderhaka kepadaku, dan mereka telah menurut orang yang harta bendanya dan anak-pinaknya tidak menambahinya melainkan kerugian (di akhirat kelak).

(Nuh 71:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

"Dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya (untuk menentang seruanku).

(Nuh 71:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A023

"Dan (ketua-ketua) mereka (menghasut dengan) berkata: `Jangan kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu, terutama (penyembahan) Wadd, dan Suwaa', dan Yaghuth, dan Ya'uuq, serta Nasr.

(Nuh 71:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A024

"Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan (dari umat manusia); dan (dengan yang demikian) janganlah Engkau (wahai Tuhanku) menambahi orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan jua".

(Nuh 71:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A025

Disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan (dengan banjir dan taufan), kemudian (pada hari akhirat) dimasukkan ke dalam neraka; maka mereka tidak akan beroleh sebarang penolong yang lain dari Allah (yang dapat memberikan pertolongan).

(Nuh 71:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A026

Dan Nabi Nuh (merayu lagi dengan) berkata: "Wahai Tuhanku! Janganlah Engkau biarkan seorangpun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi!

(Nuh 71:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A027

"Kerana sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka (hidup), nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambaMu, dan mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang berbuat dosa lagi kufur ingkar.

(Nuh 71:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A028

"Wahai Tuhanku! Ampunkanlah bagiku, dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman; dan (ampunkanlah) bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan (dalam segala zaman); dan janganlah Engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan!"

(Nuh 71:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark