Surah Al-Ma'aarij - سورة المعارج

Dengar Surah Al-Ma'aarij

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Salah seorang (dari kalangan orang-orang kafir Makkah, secara mengejek-ejek) meminta kedatangan azab yang (dijanjikan) akan berlaku,

(Al-Ma'aarij 70:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Azab yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak ada sesiapapun dapat menolak kedatangannya -

(Al-Ma'aarij 70:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik -

(Al-Ma'aarij 70:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahanNya (untuk menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing, terutama) pada satu masa yang adalah tempohnya (dirasai oleh orang-orang yang bersalah) sungguh panjang, (kerana banyak hitungan hisab dan berat soal jawabnya).

(Al-Ma'aarij 70:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Maka bersabarlah (wahai Muhammad terhadap ejekan golongan yang kafir itu), dengan cara kesabaran yang sebaik-baiknya.

(Al-Ma'aarij 70:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh (daripada berlaku),

(Al-Ma'aarij 70:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Sedang Kami memandangnya dekat, (tetap akan berlaku),

(Al-Ma'aarij 70:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

(Iaitu) pada hari langit menjadi seperti tembaga cair,

(Al-Ma'aarij 70:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Dan gunung-ganang pula menjadi seperti bulu (yang berterbangan)

(Al-Ma'aarij 70:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Dan sahabat karib tidak bertanyakan hal sahabat karibnya, (kerana tiap-tiap seorang sibuk memikirkan hal keadaannya sendiri),

(Al-Ma'aarij 70:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

Padahal masing-masing diberi melihat setengahnya yang lain; (pada saat yang demikian) orang yang kafir suka kiranya dapat menebus dirinya dari azab itu dengan anak-anaknya sendiri,

(Al-Ma'aarij 70:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

Dan isteri serta saudaranya,

(Al-Ma'aarij 70:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

Dan kaum kerabatnya yang melindunginya,

(Al-Ma'aarij 70:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

Dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi - kemudian (diharapkannya) tebusan itu dapat menyelamatkannya.

(Al-Ma'aarij 70:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Tidak sekali-kali (sebagaimana yang diharapkannya)! Sesungguhnya neraka (yang disediakan baginya) tetap menjulang-julang apinya,

(Al-Ma'aarij 70:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

(Membakar serta) menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota anggota tubuh badan,

(Al-Ma'aarij 70:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Neraka itu juga memanggil dan menarik orang yang membelakangi serta berpaling (dari kebenaran),

(Al-Ma'aarij 70:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

Dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya (dengan tidak membayar zakatnya).

(Al-Ma'aarij 70:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil kedekut); -

(Al-Ma'aarij 70:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah;

(Al-Ma'aarij 70:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut;

(Al-Ma'aarij 70:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang -

(Al-Ma'aarij 70:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A023

Iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya;

(Al-Ma'aarij 70:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A024

Dan mereka (yang menentukan bahagian) pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum -

(Al-Ma'aarij 70:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A025

Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta);

(Al-Ma'aarij 70:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A026

Dan mereka yang percayakan hari pembalasan (dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya);

(Al-Ma'aarij 70:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A027

Dan mereka yang cemas takut daripada ditimpa azab Tuhannya, -

(Al-Ma'aarij 70:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A028

Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka, tidak patut (bagi seseorangpun) merasa aman terhadapnya;

(Al-Ma'aarij 70:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A029

Dan mereka yang menjaga kehormatannya, -

(Al-Ma'aarij 70:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A030

Kecuali kepada isterinya atau kepada hambanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela;

(Al-Ma'aarij 70:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A031

Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas;

(Al-Ma'aarij 70:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A032

Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya;

(Al-Ma'aarij 70:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A033

Dan mereka yang memberikan keterangan dengan benar lagi adil (semasa mereka menjadi saksi);

(Al-Ma'aarij 70:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A034

Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya;

(Al-Ma'aarij 70:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A035

Mereka (yang demikian sifatnya) ditempatkan di dalam Syurga dengan diberikan penghormatan.

(Al-Ma'aarij 70:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A036

Maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir, yang menentangmu (wahai Muhammad) datang berkejaran ke sisimu -

(Al-Ma'aarij 70:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A037

(Sambil mereka) berkumpul berpuak-puak di sebelah kanan dan di sebelah kirimu.

(Al-Ma'aarij 70:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A038

Patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam Syurga yang penuh nikmat (sedang ia tidak beriman)?

(Al-Ma'aarij 70:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A039

Tidak sekali-kali! (Mereka yang kufur ingkar tidak akan dapat memasukinya). Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sedia mengetahuinya.

(Al-Ma'aarij 70:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A040

Maka Aku bersumpah dengan (kebesaranKu) Tuhan yang menguasai (seluruh alam, meliputi) tempat-tempat terbit (matahari dan bulan bintang) dan tempat-tempat tenggelamnya, - sesungguhnya Kami berkuasa -

(Al-Ma'aarij 70:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A041

(Membinasakan mereka, serta) menggantikan mereka dengan makhluk-makluk yang lebih baik dari mereka; dan Kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan.

(Al-Ma'aarij 70:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A042

Oleh itu, biarkanlah mereka (wahai Muhammad) tenggelam dalam kesesatannya dan leka bermain-main (dalam dunianya), sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka (untuk menerima balasan)! -

(Al-Ma'aarij 70:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A043

Iaitu hari mereka segera keluar dari kubur masing-masing menuju (ke Padang Mahsyar) dengan keadaan seolah-olah mereka berkejaran ke (tempat) berhala-berhala (yang mereka sembah dahulu),

(Al-Ma'aarij 70:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A044

Sambil pandangan mereka tunduk, serta mereka diliputi kehinaan; itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka.

(Al-Ma'aarij 70:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark