Surah At-Tiin - سورة التين

Dengar Surah At-Tiin

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Demi buah Tiin dan Zaitun,

(At-Tiin 95:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Dan Gunung Tursina,

(At-Tiin 95:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Serta negeri (Makkah) yang aman ini, -

(At-Tiin 95:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya).

(At-Tiin 95:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah,

(At-Tiin 95:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.

(At-Tiin 95:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

(Jika demikian kekuasaanKu), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan, sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu?

(At-Tiin 95:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim?

(At-Tiin 95:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark