Surah Asy-Syams - سورة الشمس

Dengar Surah Asy-Syams

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Demi matahari dan cahayanya yang terang-benderang;

(Asy-Syams 91:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Dan bulan apabila ia mengiringinya;

(Asy-Syams 91:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata;

(Asy-Syams 91:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap- gelita),

(Asy-Syams 91:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Demi langit dan Yang membinanya (dalam bentuk yang kuat kukuh - yang melambangkan kekuasaanNya);

(Asy-Syams 91:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Serta bumi dan Yang menghamparkannya (untuk kemudahan makhluk-makhlukNya);

(Asy-Syams 91:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya);

(Asy-Syams 91:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada bertaqwa; -

(Asy-Syams 91:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan),

(Asy-Syams 91:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat).

(Asy-Syams 91:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

(Ingatlah), kaum Thamud telah mendustakan (Rasulnya) dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas;

(Asy-Syams 91:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

Ketika orang yang paling jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka (supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat),

(Asy-Syams 91:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

Maka berkatalah Rasul Allah (Nabi Soleh) kepada mereka: " (Janganlah kamu ganggu) unta betina dari Allah itu, dan (janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat) air minumnya (supaya kamu tidak ditimpa azab)!"

(Asy-Syams 91:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

(Setelah Nabi Soleh memberi amaran) lalu mereka mendustakannya serta menyembelih unta itu. Dengan sebab dosa mereka, maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan serta Ia meratakan azab itu meliputi mereka (sehingga punah-ranah semuanya).

(Asy-Syams 91:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Dan Allah tidak hiraukan kesudahan (mereka) yang demikian, (kerana itu adalah balasan yang adil).

(Asy-Syams 91:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark