Surah An-Naas - سورة الناس

Dengar Surah An-Naas

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.

(An-Naas 114:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

"Yang Menguasai sekalian manusia,

(An-Naas 114:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

"Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia,

(An-Naas 114:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

"Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, -

(An-Naas 114:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

"Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, -

(An-Naas 114:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

"(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".

(An-Naas 114:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark