Surah Al-Waaqi'ah - سورة الواقعة

Dengar Surah Al-Waaqi'ah

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Apabila berlaku hari kiamat itu,

(Al-Waaqi'ah 56:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Tiada sesiapapun yang dapat mendustakan kejadiannya.

(Al-Waaqi'ah 56:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Kejadian hari kiamat itu merendahkan (golongan yang ingkar), dan meninggikan (golongan yang taat).

(Al-Waaqi'ah 56:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

(Ia berlaku) semasa bumi bergoncang dengan sebebar-benar goncangan.

(Al-Waaqi'ah 56:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Dan gunung-ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya,

(Al-Waaqi'ah 56:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran,

(Al-Waaqi'ah 56:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Dan kamu pula menjadi tiga puak (yang berlainan keadaannya);

(Al-Waaqi'ah 56:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Iaitu puak pihak kanan; alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu?

(Al-Waaqi'ah 56:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Dan puak pihak kiri; - alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu?

(Al-Waaqi'ah 56:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Dan (puak yang ketiga pula ialah) orang-orang yang telah mendahului (dalam mengerjakan kebaikan di dunia), - yang akan mendahului (mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak);

(Al-Waaqi'ah 56:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

Mereka itulah orang-orang yang didampingkan (di sisi Allah),

(Al-Waaqi'ah 56:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

(Tinggal menetap) di dalam Syurga-syurga yang penuh nikmat.

(Al-Waaqi'ah 56:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

(Di antaranya) sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu;

(Al-Waaqi'ah 56:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

Dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datang kemudian.

(Al-Waaqi'ah 56:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

(Mereka duduk di dalam Syurga itu) di atas takhta-takhta kebesaran yang bertatahkan permata;

(Al-Waaqi'ah 56:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

Sambil berbaring di atasnya dengan berhadap-hadapan.

(Al-Waaqi'ah 56:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal (dalam keadaan mudanya), yang sentiasa beredar di sekitar mereka, -

(Al-Waaqi'ah 56:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

Dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak (yang diambil) dari sungainya yang mengalir.

(Al-Waaqi'ah 56:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya.

(Al-Waaqi'ah 56:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

Dan juga (dibawakan kepada mereka) buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih,

(Al-Waaqi'ah 56:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

Serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.

(Al-Waaqi'ah 56:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

Dan (mereka dilayani) bidadari-bidadari yang cantik parasnya,

(Al-Waaqi'ah 56:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A023

Seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.

(Al-Waaqi'ah 56:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A024

(Semuanya itu) sebagai balasan bagi (amal-amal baik) yang mereka telah kerjakan.

(Al-Waaqi'ah 56:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A025

Mereka tidak akan mendengar dalam Syurga itu perkataan yang sia-sia dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa; -

(Al-Waaqi'ah 56:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A026

Mereka hanya mendengar ucapan: " Selamat! Selamat! " (dari satu kepada yang lain).

(Al-Waaqi'ah 56:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A027

Dan puak kanan, - alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu?

(Al-Waaqi'ah 56:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A028

Mereka bersenang-lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri.

(Al-Waaqi'ah 56:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A029

Dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya,

(Al-Waaqi'ah 56:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A030

Dan naungan yang tetap terbentang,

(Al-Waaqi'ah 56:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A031

Dan air yang sentiasa mengalir,

(Al-Waaqi'ah 56:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A032

Serta buah-buahan yang banyak,

(Al-Waaqi'ah 56:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A033

Yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatnya,

(Al-Waaqi'ah 56:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A034

Dan tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya.

(Al-Waaqi'ah 56:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A035

Sesungguhnya Kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa,

(Al-Waaqi'ah 56:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A036

Serta Kami jadikan mereka sentiasa dara (yang tidak pernah disentuh),

(Al-Waaqi'ah 56:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A037

Yang tetap mencintai jodohnya, serta yang sebaya umurnya.

(Al-Waaqi'ah 56:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A038

(Semuanya itu disediakan) bagi puak kanan;

(Al-Waaqi'ah 56:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A039

Iaitu sebilangan besar dari orang-orang yang terdahulu,

(Al-Waaqi'ah 56:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A040

Dan sebilangan besar dari orang-orang yang datang kemudian.

(Al-Waaqi'ah 56:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A041

Dan puak kiri, - alangkah seksanya keadaan puak kiri itu?

(Al-Waaqi'ah 56:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A042

Mereka diseksa dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak

(Al-Waaqi'ah 56:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A043

Serta naungan dari asap hitam,

(Al-Waaqi'ah 56:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A044

Yang tidak sejuk, dan tidak pula memberi kesenangan.

(Al-Waaqi'ah 56:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A045

Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan (dunia, dari mengingati hukum Tuhan).

(Al-Waaqi'ah 56:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A046

Dan mereka pula sentiasa melakukan dosa yang besar,

(Al-Waaqi'ah 56:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A047

Dan juga mereka selalu berkata: "Adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, betulkah kita akan dibangkitkan hidup semula?

(Al-Waaqi'ah 56:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A048

"Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu, (akan dibangkitkan hidup semula)? "

(Al-Waaqi'ah 56:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A049

Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian,

(Al-Waaqi'ah 56:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A050

"Tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan - pada hari kiamat yang termaklum.

(Al-Waaqi'ah 56:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A051

"Kemudian, sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat yang mendustakan (kedatangan hari kiamat),

(Al-Waaqi'ah 56:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A052

Tetap akan memakan (pada hari itu) dari sebatang pokok, iaitu pokok zaqqum,

(Al-Waaqi'ah 56:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A053

"Maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok (yang pahit buahnya) itu,

(Al-Waaqi'ah 56:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A054

"Selepas itu kamu akan meminum pula dari air panas yang menggelegak,

(Al-Waaqi'ah 56:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A055

"Iaitu kamu akan minum seperti unta yang berpenyakit sentiasa dahaga dan tidak puas-puas".

(Al-Waaqi'ah 56:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A056

Inilah (jenis-jenis azab) yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari Pembalasan itu.

(Al-Waaqi'ah 56:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A057

Kamilah yang telah menciptakan kamu (dari tiada kepada ada - wahai golongan yang ingkar), maka ada baiknya kalau kamu percaya (akan kebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat).

(Al-Waaqi'ah 56:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A058

(Mengapa kamu masih berdegil?) Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan (ke dalam rahim)?

(Al-Waaqi'ah 56:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A059

Adakah kamu yang menciptakannya atau Kami yang menciptakannya?

(Al-Waaqi'ah 56:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A060

Kamilah yang menentukan (dan menetapkan masa) kematian (tiap-tiap seorang) di antara kamu, dan Kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan;

(Al-Waaqi'ah 56:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A061

(Bahkan Kami berkuasa) menggantikan (kamu dengan) orang-orang yang serupa kamu (tetapi tidak seperti bawaan kamu), dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya.

(Al-Waaqi'ah 56:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A062

Dan demi sesungguhnya, kamu telah sedia mengetahui tentang ciptaan diri kamu kali pertama, maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan (bahawa Allah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada, berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak).

(Al-Waaqi'ah 56:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A063

Maka (mengapa kamu masih berdegil?) Tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam?

(Al-Waaqi'ah 56:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A064

Kamukah yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya?

(Al-Waaqi'ah 56:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A065

Kalau Kami kehendaki, sudah tentu Kami akan jadikan tanaman itu kering hancur (sebelum ia berbuah), maka dengan itu tinggalah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal,

(Al-Waaqi'ah 56:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A066

(Sambil berkata): "Sesungguhnya kami menanggung kerugian.

(Al-Waaqi'ah 56:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A067

"Bahkan kami hampa (dari mendapat sebarang hasil) "

(Al-Waaqi'ah 56:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A068

Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum?

(Al-Waaqi'ah 56:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A069

Kamukah yang menurunkannya dari awan (sebagai hujan), atau Kami yang menurunkannya?

(Al-Waaqi'ah 56:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A070

Kalau Kami kehendaki, Kami akan jadikan dia masin, maka ada baiknya kalau kamu bersyukur.

(Al-Waaqi'ah 56:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A071

Akhirnya, tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan (dengan cara digesek)?

(Al-Waaqi'ah 56:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A072

Kamukah yang menumbuhkan pokok kayunya, atau Kami yang menumbuhkannya?

(Al-Waaqi'ah 56:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A073

Kami jadikan api (yang tercetus dari kayu basah) itu sebagai peringatan (bagi orang-orang yang lalaikan kebenaran hari akhirat) dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orang-orang musafir.

(Al-Waaqi'ah 56:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A074

Oleh yang demikian - (wahai orang yang lalai) - bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar (sebagai bersyukur akan nikmat-nikmatNya itu).

(Al-Waaqi'ah 56:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A075

Maka Aku bersumpah: Demi tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran, -

(Al-Waaqi'ah 56:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A076

Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalaulah kamu mengetahuinya, -

(Al-Waaqi'ah 56:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A077

Bahawa sesungguhnya (yang dibacakan kepada kamu) itu ialah Al-Quran yang mulia, (yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan),

(Al-Waaqi'ah 56:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A078

Yang tersimpan dalam Kitab yang cukup terpelihara,

(Al-Waaqi'ah 56:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A079

Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci;

(Al-Waaqi'ah 56:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A080

Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam.

(Al-Waaqi'ah 56:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A081

Patutkah kamu (wahai golongan yang kufur ingkar) bersikap sambilewa terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini?

(Al-Waaqi'ah 56:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A082

Dan kamu jadikan sikap kamu mendustakannya (sebagai ganti) bahagian dan nasib kamu (menerima dan bersyukur akan ajarannya)?

(Al-Waaqi'ah 56:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A083

Maka alangkah eloknya kalau semasa (roh seseorang dari kamu yang hampir mati) sampai ke kerongkongnya, -

(Al-Waaqi'ah 56:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A084

Sedang kamu pada masa itu (berada di sekelilingnya) menyaksikan keadaannya, -

(Al-Waaqi'ah 56:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A085

Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat,

(Al-Waaqi'ah 56:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A086

Maka bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai (dan tidak tunduk kepada kekuasaan Kami), -

(Al-Waaqi'ah 56:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A087

Kamu kembalikan roh itu (kepada keadaan sebelumnya) jika betul kamu orang-orang yang benar ?

(Al-Waaqi'ah 56:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A088

Kesudahannya: jika ia (yang mati itu) dari orang-orang " Muqarrabiin ",

(Al-Waaqi'ah 56:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A089

Maka (ia akan beroleh) rehat kesenangan, dan rahmat kesegaran, serta Syurga kenikmatan.

(Al-Waaqi'ah 56:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A090

Dan jika ia dari puak kanan,

(Al-Waaqi'ah 56:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A091

Maka (akan dikatakan kepadanya):" Selamat sejahtera kepadamu, (kerana engkau) dari puak kanan".

(Al-Waaqi'ah 56:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A092

Dan jika ia dari (puak kiri) yang mendustakan (Rasulnya), lagi sesat,

(Al-Waaqi'ah 56:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A093

Maka sambutan yang disediakan baginya adalah dari air panas yang menggelegak,

(Al-Waaqi'ah 56:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A094

Serta bakaran api neraka.

(Al-Waaqi'ah 56:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A095

Sesungguhnya (segala yang disebutkan) itu adalah kebenaran yang diyakini.

(Al-Waaqi'ah 56:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A096

Oleh itu, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar.

(Al-Waaqi'ah 56:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark