Surah Asy-Syu'araa' - سورة الشعراء

Dengar Surah Asy-Syu'araa'

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Taa, Siin, Miim.

(Asy-Syu'araa' 26:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Ini ialah ayat-ayat Kitab (Al-Quran) yang jelas nyata.

(Asy-Syu'araa' 26:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Jangan-jangan pula engkau (wahai Muhammad), membinasakan dirimu dengan menanggung dukacita, kerana mereka tidak menjadi orang-orang yang beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Kalau Kami mahu, tentulah Kami akan turunkan kepada mereka satu mukjizat dari langit, yang menjadikan mereka tunduk kepadanya.

(Asy-Syu'araa' 26:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Dan tidak datang kepada mereka peringatan serta pengajaran yang baharu dari (Allah) Ar-Rahman, melainkan mereka tetap berpaling mengingkarinya.

(Asy-Syu'araa' 26:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Oleh kerana mereka telah mendustakan Al-Quran, maka sudah tentu akan datang kepada mereka berita-berita (azab) mengenai perkara yang mereka ejek-ejek itu.

(Asy-Syu'araa' 26:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Masihkah mereka berdegil dan tidak memperhatikan bumi, berapa banyak kami tumbuhkan padanya dari berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat?

(Asy-Syu'araa' 26:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan dan rahmat pengurniaan Allah); dan (dalam pada itu), kebanyakan mereka tidak juga beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Asy-Syu'araa' 26:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu menyeru Nabi Musa: "Hendaklah engkau mendatangi kaum yang zalim, -

(Asy-Syu'araa' 26:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

"Iaitu kaum Firaun; tidakkah mereka mahu mengawal diri dari kemurkaanKu?"

(Asy-Syu'araa' 26:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

Nabi Musa merayu dengan berkata: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan daku.

(Asy-Syu'araa' 26:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

"Dan akan sempit pula dadaku serta tidak lancar lidahku; oleh itu utuskanlah perintahMu kepada Harun (supaya ia membantuku).

(Asy-Syu'araa' 26:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

"Dan lagi mereka ada mengemukakan satu tuduhan jenayah terhadapku; oleh itu aku takut mereka akan membunuhku".

(Asy-Syu'araa' 26:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Allah berfirman: "Jangan! Jangan fikir (akan berlaku apa yang engkau bimbangkan itu)! Oleh itu pergilah kamu berdua membawa mukjizat-mukjizat Kami (yang membuktikan kebenaran kamu); sesungguhnya Kami ada bersama-sama kamu: mendengar.

(Asy-Syu'araa' 26:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

"Maka pergilah kamu kepada Firaun, kemudian katakanlah kepadanya: sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan sekalian alam.

(Asy-Syu'araa' 26:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

"Menyuruhmu membebaskan kaum Bani Israil mengikut kami".

(Asy-Syu'araa' 26:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

Firaun menjawab: "Bukankah kami telah memeliharamu dalam kalangan kami semasa engkau kanak-kanak yang baharu lahir, serta engkau telah tinggal dalam kalangan kami beberapa tahun dari umurmu?

(Asy-Syu'araa' 26:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

"Dan (bukankah) engkau telah melakukan satu perbuatan (jenayah) yang telah engkau lakukan dan (dengan itu) engkau dari orang-orang yang tidak mengenang budi?"

(Asy-Syu'araa' 26:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

Nabi Musa berkata: "Aku melakukan perbuatan yang demikian sedang aku ketika itu dari orang-orang yang belum mendapat petunjuk.

(Asy-Syu'araa' 26:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

"Lalu aku melarikan diri dari kamu, ketika aku merasa takut kepada kamu; kemudian Tuhanku mengurniakan daku ilmu pengetahuan agama, dan menjadikan daku seorang RasulNya.

(Asy-Syu'araa' 26:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

"Dan budimu memeliharaku yang engkau bangkit-bangkitkan itu adalah kerana engkau telah bertindak memperhambakan kaum Bani Israil.

(Asy-Syu'araa' 26:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A023

Firaun berkata (dengan sombongnya): "Dan apa dia Tuhan sekalian alam itu?"

(Asy-Syu'araa' 26:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A024

Nabi Musa menjawab. "Dia lah yang memiliki dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, - kalaulah kamu mahu mendapat keyakinan dengan berdalil maka inilah jalannya".

(Asy-Syu'araa' 26:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A025

Firaun berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya: "Tidakkah kamu dengar (apa yang dikatakan olehnya)?"

(Asy-Syu'araa' 26:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A026

Nabi Musa menegaskan lagi: "Dia lah Tuhan yang memiliki dan memelihara kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu."

(Asy-Syu'araa' 26:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A027

Firaun berkata (kepada orang-orangnya): "Sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini, sungguh gila?"

(Asy-Syu'araa' 26:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A028

Nabi Musa (menerangkan lagi tentang keesaan Allah dan kekuasaanNya dengan) berkata: "Dia lah yang memiliki dan menguasai timur dan barat serta segala yang ada di antara keduanya; kalau kamu orang-orang yang berakal tentulah memahamiNya!"

(Asy-Syu'araa' 26:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A029

Firaun berkata: "Demi sesungguhnya! Jika engkau menyembah Tuhan yang lain daripadaku, sudah tentu aku akan menjadikan engkau dari orang-orang yang dipenjarakan".

(Asy-Syu'araa' 26:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A030

Nabi Musa menjawab: "Adakah (engkau akan memenjarakan daku juga) walau pun aku membawa kepadamu sesuatu bukti yang jelas nyata?"

(Asy-Syu'araa' 26:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A031

Firaun berkata: "Kalau demikian, bawalah bukti itu jika betul engkau dari orang-orang yang benar".

(Asy-Syu'araa' 26:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A032

Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata.

(Asy-Syu'araa' 26:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A033

Dan ia mengeluarkan tangannya, maka tiba-tiba tangannya menjadi putih (bersinar-sinar) bagi orang-orang yang melihatnya.

(Asy-Syu'araa' 26:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A034

Firaun berkata kepada ketua-ketua kaum yang ada dikelilingnya: "Sesungguhnya orang ini (Musa) ialah seorang ahli sihir yang mahir.

(Asy-Syu'araa' 26:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A035

"Ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihirnya, maka apa yang kamu syorkan?"

(Asy-Syu'araa' 26:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A036

Mereka berkata: "Tangguhkanlah dahulu (sebarang tindakan) terhadapnya dan terhadap saudaranya, serta hantarkanlah ke bandar-bandar (negeri Mesir) orang-orang yang mengumpulkan (ahli-ahli sihir),

(Asy-Syu'araa' 26:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A037

"Supaya mereka membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir".

(Asy-Syu'araa' 26:37) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A038

Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir itu pada satu masa yang ditentukan, pada hari (perayaan) yang termaklum.

(Asy-Syu'araa' 26:38) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A039

Dan dikatakan kepada orang ramai: "Berkumpulah kamu semuanya;.

(Asy-Syu'araa' 26:39) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A040

"Semoga kita (tetap) mengikut (agama) ahli-ahli sihir itu kiranya merekalah orang-orang yang menang".

(Asy-Syu'araa' 26:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A041

Maka ketika ahli-ahli sihir itu datang, berkatalah mereka kepada Firaun: "Benarkah kami akan beroleh upah, kiranya kamilah orang-orang yang menang?"

(Asy-Syu'araa' 26:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A042

Firaun menjawab: "Benar, (kamu akan mendapatnya) dan sesungguhnya kamu dengan itu akan menjadi dari orang-orang yang dekat kepadaku".

(Asy-Syu'araa' 26:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A043

Nabi Musa berkata kepada mereka: "Campakkanlah dahulu apa yang kamu hendak campakkan".

(Asy-Syu'araa' 26:43) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A044

Lalu mereka mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka sambil berkata: "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya sudah tetap kamilah orang-orang yang akan menang".

(Asy-Syu'araa' 26:44) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A045

Kemudian Nabi Musa pula mencampakkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan (dengan sihir mereka).

(Asy-Syu'araa' 26:45) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A046

Maka (kemenangan Nabi Musa menjadikan) ahli-ahli sihir itu segera merebahkan diri: sujud,

(Asy-Syu'araa' 26:46) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A047

Sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam,

(Asy-Syu'araa' 26:47) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A048

"Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun".

(Asy-Syu'araa' 26:48) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A049

Firaun berkata: "Patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu? Sesungguhnya dia lah (Musa) ketua kamu yang mengajar kamu ilmu sihir; oleh itu kamu akan mengetahui kelak (akibatnya). Demi sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang kemudian aku akan memalang kamu semuanya".

(Asy-Syu'araa' 26:49) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A050

Mereka menjawab: "(Ugutanmu itu) tidaklah menjadi hal! Sesungguhnya kami (tidak gentar), kerana kepada Tuhan kamilah kembalinya kami.

(Asy-Syu'araa' 26:50) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A051

"Sesungguhnya kami amat berharap supaya Tuhan Kami mengampunkan dosa-dosa kami, kerana kamilah orang-orang yang mula-mula beriman (dalam peristiwa ini)".

(Asy-Syu'araa' 26:51) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A052

(Allah berfirman): Dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Hendaklah engkau membawa hamba-hambaKu (kaummu) keluar pada waktu malam; sesungguhnya kamu akan dikejar (oleh Firaun dan tenteranya)".

(Asy-Syu'araa' 26:52) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A053

(Setelah mengetahui keadaan itu) maka Firaun mengutus (orang-orangnya) ke bandar-bandar (negeri Mesir), untuk mengumpulkan (tenteranya),

(Asy-Syu'araa' 26:53) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A054

(Sambil berkata kepada mereka): "Sesungguhnya orang-orang (Musa) itu adalah segolongan kecil,

(Asy-Syu'araa' 26:54) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A055

"Dan sesungguhnya mereka melakukan perkara yang menyebabkan kita marah;.

(Asy-Syu'araa' 26:55) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A056

"Dan sesungguhnya kita sekalian, sentiasa beringat dan berjaga-jaga".

(Asy-Syu'araa' 26:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A057

Dengan sebab itu maka kami jadikan mereka (Firaun dan tenteranya) keluar meninggalkan kebun-kebun dan matair,

(Asy-Syu'araa' 26:57) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A058

Dan juga khazanah-khazanah kekayaan serta tempat tinggal yang mulia.

(Asy-Syu'araa' 26:58) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A059

Demikianlah keadaannya; dan Kami jadikan semua peninggalan Firaun dan tenteranya milik Bani Israil sebagai pusaka.

(Asy-Syu'araa' 26:59) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A060

Maka Firaun dan tenteranya pun mengejar mereka ketika matahari terbit.

(Asy-Syu'araa' 26:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A061

Setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain, berkatalah orang-orang Nabi Musa: "Sesungguhnya kita akan dapat ditawan".

(Asy-Syu'araa' 26:61) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A062

Nabi Musa menjawab: "Tidak! Jangan fikir (akan berlaku yang demikian)! Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku (dengan pemuliharaan dan pertolonganNya), Ia akan menunjuk jalan kepadaku".

(Asy-Syu'araa' 26:62) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A063

Lalu Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Pukulah laut itu dengan tongkatmu". (Setelah dipukul) maka terbelahlah laut itu (kepada beberapa bahagian), lalu menjadilah air tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar.

(Asy-Syu'araa' 26:63) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A064

Dan Kami dekatkan golongan yang lain itu ke situ.

(Asy-Syu'araa' 26:64) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A065

Dan Kami selamatkan Nabi Musa serta orang-orang yang bersama dengannya, semuanya.

(Asy-Syu'araa' 26:65) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A066

Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain (yang mengejarnya).

(Asy-Syu'araa' 26:66) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A067

Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan (dalam pada itu), kebanyakkan mereka tidak juga mahu beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A068

Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Asy-Syu'araa' 26:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A069

Dan bacakanlah pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim.

(Asy-Syu'araa' 26:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A070

Ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya: "Apa yang kamu sembah?"

(Asy-Syu'araa' 26:70) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A071

Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala, maka (kerana memuliakannya) kami berkekalan menyembahnya".

(Asy-Syu'araa' 26:71) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A072

Nabi Ibrahim bertanya: "Adakah berhala-berhala itu mendengar kamu semasa kamu menyerunya?

(Asy-Syu'araa' 26:72) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A073

"Atau mereka dapat memberikan sesuatu yang ada manfaatnya kepada kamu ataupun menimpakan sesuatu bahaya?"

(Asy-Syu'araa' 26:73) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A074

Mereka menjawab: "(Tidak satupun!) Bahkan kami dapati datuk nenek kami berbuat demikian".

(Asy-Syu'araa' 26:74) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A075

Nabi Ibrahim berkata: "Sudahkah kamu berfikir sehingga nampak gunanya benda-benda yang kamu sembah itu? -

(Asy-Syu'araa' 26:75) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A076

"(Yang sekian lama disembah oleh) kamu dan datuk nenek kamu yang dahulu?

(Asy-Syu'araa' 26:76) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A077

"(Aku bertanya demikian) kerana sesungguhnya berhala-berhala itu ialah musuhKu, (aku tidak menyembah) melainkan Allah Tuhan sekalian alam;

(Asy-Syu'araa' 26:77) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A078

"Tuhan yang menciptakan daku (dari tiada kepada ada), maka Dia lah yang memimpin dan memberi petunjuk kepadaku;

(Asy-Syu'araa' 26:78) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A079

"Dan Tuhan yang Dia lah jua memberiku makan dan memberi minum,

(Asy-Syu'araa' 26:79) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A080

"Dan apabila aku sakit, maka Dia lah yang menyembuhkan penyakitku;

(Asy-Syu'araa' 26:80) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A081

"Dan (Dia lah) yang mematikan daku, kemudian Ia menghidupkan daku;

(Asy-Syu'araa' 26:81) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A082

"Dan (Dia lah) yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat;

(Asy-Syu'araa' 26:82) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A083

"Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan agama, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh;

(Asy-Syu'araa' 26:83) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A084

"Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian;

(Asy-Syu'araa' 26:84) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A085

"Dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi Syurga Jannatun-Naiim;

(Asy-Syu'araa' 26:85) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A086

"Dan ampunkanlah bagi bapaku, kerana sesungguhnya ia adalah dari orang-orang yang sesat;

(Asy-Syu'araa' 26:86) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A087

"Dan janganlah engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula -

(Asy-Syu'araa' 26:87) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A088

"Hari yang padanya harta benda dan anak-pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun,

(Asy-Syu'araa' 26:88) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A089

"Kecuali (harta benda dan anak-pinak) orang-orang yang datang mengadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera (dari syirik dan penyakit munafik);

(Asy-Syu'araa' 26:89) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A090

"Dan (pada hari itu) didekatkan Syurga bagi orang-orang yang bertaqwa,

(Asy-Syu'araa' 26:90) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A091

"Dan diperlihatkan neraka jelas nyata kepada orang-orang yang sesat;

(Asy-Syu'araa' 26:91) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A092

"Serta dikatakan kepada mereka: ` Mana dia benda-benda yang kamu sembah dahulu -

(Asy-Syu'araa' 26:92) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A093

` Selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong dirinya sendiri ? '

(Asy-Syu'araa' 26:93) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A094

"Lalu mereka dihumbankan ke dalam neraka dengan tertiarap, jatuh bangun berulang-ulang, - mereka dan orang-orang yang sesat bersama,

(Asy-Syu'araa' 26:94) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A095

"Termasuk juga bala tentera iblis semuanya.

(Asy-Syu'araa' 26:95) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A096

"Mereka berkata, sambil bertengkar sesama sendiri dalam neraka:

(Asy-Syu'araa' 26:96) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A097

" ` Demi Allah! Sesungguhnya kami (semasa di dunia dahulu) adalah di dalam kesesatan yang jelas nyata,

(Asy-Syu'araa' 26:97) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A098

" ` Kerana kami menyamakan kamu dengan Tuhan sekalian alam;

(Asy-Syu'araa' 26:98) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A099

" ` Dan tiadalah yang menyesatkan kami melainkan golongan yang berdosa.

(Asy-Syu'araa' 26:99) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A100

" ` Dengan sebab itu, tiadalah kami beroleh sesiapapun yang memberi pertolongan,

(Asy-Syu'araa' 26:100) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A101

" ` Dan tiadalah juga sahabat karib yang bertimbang rasa.

(Asy-Syu'araa' 26:101) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A102

" ` Maka alangkah baiknya kalau kami dapat ke dunia sekali lagi, supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman. ' "

(Asy-Syu'araa' 26:102) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A103

Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:103) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A104

Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha mengasihani.

(Asy-Syu'araa' 26:104) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A105

(Demikian juga) kaum Nabi Nuh telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka.)

(Asy-Syu'araa' 26:105) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A106

Ketika saudara mereka - Nabi Nuh, berkata kepada mereka: " Hendaknya kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi laranganNya.

(Asy-Syu'araa' 26:106) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A107

"Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.

(Asy-Syu'araa' 26:107) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A108

" Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.

(Asy-Syu'araa' 26:108) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A109

"Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.

(Asy-Syu'araa' 26:109) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A110

"Maka dengan yang demikian, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku".

(Asy-Syu'araa' 26:110) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A111

Mereka menjawab: "Patutkah kami percaya kepadamu, sedang engkau semata-mata diikut oleh orang-orang yang rendah (pangkatnya dan hina pekerjaannya)?"

(Asy-Syu'araa' 26:111) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A112

Nabi Nuh berkata: "Dan apalah ada kaitannya pengetahuanku dengan (pangkat dan) pekerjaan mereka?

(Asy-Syu'araa' 26:112) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A113

"Sebenarnya hitungan amal mereka hanya terserah kepada Tuhanku; kalaulah kamu menyedari dan memahaminya (kamu tidak berkata demikian).

(Asy-Syu'araa' 26:113) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A114

"Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman (daripada bercampur-gaul denganku).

(Asy-Syu'araa' 26:114) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A115

"Aku ini hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata (kepada semua - tidak kira hina mulia)".

(Asy-Syu'araa' 26:115) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A116

Mereka (mengugut dengan) berkata: "Jika engkau tidak mahu berhenti (daripada menyiarkan agamamu itu) wahai Nuh, sudah tentu engkau akan menjadi dari orang-orang yang direjam!"

(Asy-Syu'araa' 26:116) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A117

Nabi Nuh berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya kaumku telah mendustakan daku.

(Asy-Syu'araa' 26:117) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A118

"Oleh itu, hukumkanlah antaraku dengan mereka, dengan hukuman tegas (yang menegakkan yang benar dan melenyapkan yang salah), serta selamatkanlah daku dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama denganku"

(Asy-Syu'araa' 26:118) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A119

Maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama-sama dengannya dalam bahtera yang penuh sarat (dengan berbagai makhluk).

(Asy-Syu'araa' 26:119) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A120

Kemudian daripada itu, Kami tenggelamkan golongan (kafir) yang tinggal (tidak turut bersama dalam bahtera).

(Asy-Syu'araa' 26:120) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A121

Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:121) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A122

Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Asy-Syu'araa' 26:122) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A123

(Demikian juga) kaum Aad telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka).

(Asy-Syu'araa' 26:123) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A124

Ketika saudara mereka - Nabi Hud, berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

(Asy-Syu'araa' 26:124) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A125

"Sesungguhnya aku ini seorang Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.

(Asy-Syu'araa' 26:125) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A126

"Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.

(Asy-Syu'araa' 26:126) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A127

"Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.

(Asy-Syu'araa' 26:127) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A128

"Patutkah kamu mendirikan pada tiap-tiap tempat yang tinggi bangunan-bangunan yang tersergam, padahal kamu tidak membuatnya dengan sesuatu tujuan yang baik.

(Asy-Syu'araa' 26:128) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A129

"Dan kamu pula bersusah payah mendirikan istana-istana dan benteng-benteng yang kukuh dengan harapan hendak kekal hidup selama-lamanya?

(Asy-Syu'araa' 26:129) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A130

"Dan apabila kamu memukul atau menyeksa, kamu melakukan yang demikian dengan kejam bengis?

(Asy-Syu'araa' 26:130) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A131

"Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah dan taatlah kepadaku.

(Asy-Syu'araa' 26:131) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A132

"Dan berbaktilah kamu kepada Allah yang telah menolong kamu dengan pemberian nikmat-nikmatNya yang kamu sedia mengetahuinya.

(Asy-Syu'araa' 26:132) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A133

"Diberinya kamu binatang-binatang ternak (yang biak) serta anak-pinak (yang ramai),

(Asy-Syu'araa' 26:133) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A134

"Dan taman-taman (yang indah permai) serta matair-matair (yang mengalir).

(Asy-Syu'araa' 26:134) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A135

"Sesungguhnya aku takut, (bahawa) kamu akan ditimpa azab seksa hari yang besar (huru-haranya)".

(Asy-Syu'araa' 26:135) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A136

Mereka menjawab: "Sama sahaja bagi kami, sama ada engkau beri nasihat pengajaran, atau engkau tidak menjadi dari orang-orang yang memberi nasihat pengajaran.

(Asy-Syu'araa' 26:136) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A137

"Segala apa (yang engkau katakan) ini, hanyalah adat kebiasaan orang-orang dahulu-kala,

(Asy-Syu'araa' 26:137) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A138

"Dan kami pula tidak akan diseksa".

(Asy-Syu'araa' 26:138) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A139

Akhirnya mereka mendustakan Rasul itu, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:139) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A140

Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Asy-Syu'araa' 26:140) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A141

(Demikian juga) kaum Thamud telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka),

(Asy-Syu'araa' 26:141) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A142

Ketika saudara mereka - Nabi Soleh, berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

(Asy-Syu'araa' 26:142) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A143

"Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.

(Asy-Syu'araa' 26:143) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A144

"Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.

(Asy-Syu'araa' 26:144) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A145

"Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku), balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.

(Asy-Syu'araa' 26:145) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A146

"Adakah (kamu fikir), bahawa kamu akan dibiarkan sentiasa bersenang-senang dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini? -

(Asy-Syu'araa' 26:146) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A147

"Di dalam taman-taman (yang indah permai), dan matair-matair (yang mengalir),

(Asy-Syu'araa' 26:147) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A148

"Dan kebun-kebun tanaman serta pohon-pohon tamar (kurma) yang buah mayangnya halus lembut?

(Asy-Syu'araa' 26:148) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A149

"Dan kamu memahat sebahagian dari gunung-ganang sebagai tempat tinggal - dengan bijak dan bersungguh-sungguh?

(Asy-Syu'araa' 26:149) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A150

"Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku;

(Asy-Syu'araa' 26:150) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A151

"Dan janganlah kamu taati perintah orang-orang yang melampaui batas, -

(Asy-Syu'araa' 26:151) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A152

"Iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan di bumi dan tidak membuat kebaikan".

(Asy-Syu'araa' 26:152) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A153

Mereka menjawab: "Sesungguhnya engkau ini hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir!

(Asy-Syu'araa' 26:153) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A154

"Engkau hanyalah seorang manusia seperti kami; oleh itu, bawakanlah satu tanda (mukjizat) jika betul engkau dari orang-orang yang benar".

(Asy-Syu'araa' 26:154) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A155

Nabi Soleh berkata: "Ini adalah seekor unta betina, (di antara cara-cara hidupnya ialah) air kamu hendaklah menjadi bahagian minumnya sehari, dan bahagian kamu sehari, menurut giliran yang tertentu.

(Asy-Syu'araa' 26:155) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A156

"Dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya; (jika kamu menyakitinya) maka akibatnya kamu akan dibinasakan oleh azab seksa hari yang besar (huru-haranya)".

(Asy-Syu'araa' 26:156) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A157

Akhirnya mereka menikam mati unta itu, kemudian mereka menyesal (setelah melihat kedatangan bala bencana).

(Asy-Syu'araa' 26:157) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A158

Lalu mereka ditimpa azab yang membinasakan. Sesungguhnya peristiwa yang demikian mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:158) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A159

Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Asy-Syu'araa' 26:159) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A160

(Demikian juga) kaum Nabi Lut telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka).

(Asy-Syu'araa' 26:160) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A161

Ketika saudara mereka - Nabi Lut, berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

(Asy-Syu'araa' 26:161) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A162

"Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.

(Asy-Syu'araa' 26:162) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A163

"Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.

(Asy-Syu'araa' 26:163) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A164

"Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.

(Asy-Syu'araa' 26:164) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A165

"Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia,

(Asy-Syu'araa' 26:165) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A166

"Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu (melakukan hubungan yang halal) dari badan isteri-isteri kamu? (Kamu orang-orang yang bersalah) bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas (keinginan kebanyaKan haiwan)!"

(Asy-Syu'araa' 26:166) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A167

Mereka menjawab: "Sesungguhnya jika engkau tidak berhenti wahai Lut (daripada mencaci dan menyalahkan kami), nescaya engkau akan diusir keluar!"

(Asy-Syu'araa' 26:167) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A168

Nabi Lut berkata: "Sesungguhnya aku dari orang-orang yang bencikan perbuatan kamu yang keji itu".

(Asy-Syu'araa' 26:168) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A169

(Nabi Lut berdoa): "Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang dilakukan oleh golongan (yang jahat) itu."

(Asy-Syu'araa' 26:169) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A170

Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya - semuanya

(Asy-Syu'araa' 26:170) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A171

Kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang kena azab itu.

(Asy-Syu'araa' 26:171) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A172

Kemudian Kami hancurkan yang lain (yang menentang Nabi Lut).

(Asy-Syu'araa' 26:172) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A173

Dan Kami hujani mereka dengan hujan (azab yang membinasakan); maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran.

(Asy-Syu'araa' 26:173) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A174

Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:174) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A175

Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Asy-Syu'araa' 26:175) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A176

(Demikian juga) penduduk "Aikah" telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka).

(Asy-Syu'araa' 26:176) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A177

Ketika Nabi Syuaib berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

(Asy-Syu'araa' 26:177) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A178

"Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.

(Asy-Syu'araa' 26:178) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A179

"Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku.

(Asy-Syu'araa' 26:179) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A180

"Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.

(Asy-Syu'araa' 26:180) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A181

"Hendaklah kamu menyempurnakan sukatan cupak-gantang, dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain.

(Asy-Syu'araa' 26:181) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A182

"Dan timbanglah dengan neraca yang betul timbangannya.

(Asy-Syu'araa' 26:182) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A183

"Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai, dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi.

(Asy-Syu'araa' 26:183) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A184

"Dan (sebaliknya) berbaktilah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang telah lalu".

(Asy-Syu'araa' 26:184) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A185

Mereka menjawab: "Sesungguhnya engkau ini (hai Syuaib) hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir.

(Asy-Syu'araa' 26:185) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A186

"Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami; dan sesungguhnya kami fikir engkau ini dari orang-orang yang dusta.

(Asy-Syu'araa' 26:186) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A187

Oleh itu, gugurkanlah atas kami ketul-ketul (yang membinasakan) dari langit, jika betul engkau dari orang-orang yang benar!"

(Asy-Syu'araa' 26:187) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A188

Nabi Syuaib berkata: "Tuhanku lebih mengetahui akan apa yang kamu lakukan".

(Asy-Syu'araa' 26:188) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A189

Maka mereka tetap juga mendustakannya, lalu mereka ditimpa azab seksa hari awan mendung; sesungguhnya kejadian itu adalah merupakan azab seksa hari yang amat besar - (huru-haranya).

(Asy-Syu'araa' 26:189) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A190

Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:190) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A191

Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Asy-Syu'araa' 26:191) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A192

Dan sesungguhnya Al-Quran (yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut) adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam.

(Asy-Syu'araa' 26:192) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A193

Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah.

(Asy-Syu'araa' 26:193) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A194

Ke dalam hatimu, supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran (kepada umat manusia).

(Asy-Syu'araa' 26:194) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A195

(Ia diturunkan) dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata.

(Asy-Syu'araa' 26:195) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A196

Dan sesungguhnya Al-Quran (tersebut juga perihalnya dan sebahagian dari pengajaran-pengajarannya) di dalam Kitab-kitab agama orang-orang yang telah lalu.

(Asy-Syu'araa' 26:196) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A197

(Tidakkah mereka yang musyrik sedarkan kebenaran itu) dan tidakkah menjadi satu keterangan kepada mereka bahawa pendita-pendita agama Bani lsrail mengetahui akan kebenaran Al-Quran itu?

(Asy-Syu'araa' 26:197) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A198

Dan sekiranya Kami turunkan Al-Quran kepada setengah orang yang bukan Arab, yang tidak tahu membaca Arab,

(Asy-Syu'araa' 26:198) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A199

Kemudian ia (dikurniakan Tuhan dapat) membacakannya kepada mereka, mereka tetap juga tidak mahu percayakan bacaan itu daripada Tuhan.

(Asy-Syu'araa' 26:199) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A200

Demikianlah Kami masukkan perasaan (kufur ingkar) itu ke dalam hati orang-orang yang melakukan dosa - tidak percayakan Al-Quran.

(Asy-Syu'araa' 26:200) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A201

Mereka tidak beriman kepada Al-Quran sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya,

(Asy-Syu'araa' 26:201) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A202

Lalu azab itu datang menimpa mereka secara mengejut, dengan tidak mereka menyedarinya.

(Asy-Syu'araa' 26:202) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A203

Maka (pada saat itu) mereka akan berkata (dengan menyesal): "Dapatkah kiranya kami diberi tempoh?"

(Asy-Syu'araa' 26:203) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A204

(Kalaulah demikian keadaan mereka) maka patutkah mereka meminta disegerakan azab Kami?

(Asy-Syu'araa' 26:204) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A205

Bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad)? Jika Kami berikan mereka menikmati kesenangan bertahun-tahun,

(Asy-Syu'araa' 26:205) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A206

Kemudian mereka didatangi azab seksa yang dijanjikan kepada mereka,

(Asy-Syu'araa' 26:206) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A207

(Tentulah) kesenangan yang mereka nikmati bertahun-tahun itu tidak dapat memberikan mereka sebarang pertolongan.

(Asy-Syu'araa' 26:207) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A208

Dan tiadalah Kami membinasakan mana-mana negeri (yang telah dibinasakan itu), melainkan setelah diutus kepadanya lebih dahulu, Rasul-rasul pemberi amaran.

(Asy-Syu'araa' 26:208) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A209

Memperingatkan mereka; dan Kami tidak sekali-kali berlaku zalim.

(Asy-Syu'araa' 26:209) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A210

Dan Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh Syaitan-syaitan.

(Asy-Syu'araa' 26:210) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A211

Dan tidak layak bagi Syaitan-syaitan itu berbuat demikian, dan mereka juga tidak akan dapat melakukannya.

(Asy-Syu'araa' 26:211) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A212

Sesungguhnya mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyu yang dibawa oleh Malaikat.

(Asy-Syu'araa' 26:212) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A213

Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah, akibatnya engkau akan menjadi dari golongan yang dikenakan azab seksa.

(Asy-Syu'araa' 26:213) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A214

Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat.

(Asy-Syu'araa' 26:214) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A215

Dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman.

(Asy-Syu'araa' 26:215) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A216

Kemudian jika mereka berlaku ingkar kepadamu, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan!"

(Asy-Syu'araa' 26:216) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A217

Dan berserahlah kepada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani,

(Asy-Syu'araa' 26:217) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A218

Yang melihatmu semasa engkau berdiri (mengerjakan sembahyang),

(Asy-Syu'araa' 26:218) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A219

Dan (melihat) gerak-gerimu di antara orang-orang yang sujud.

(Asy-Syu'araa' 26:219) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A220

Sesungguhnya Dia lah jua yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(Asy-Syu'araa' 26:220) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A221

Mahukah, Aku khabarkan kepada kamu, kepada siapakah Syaitan-syaitan itu selalu turun?

(Asy-Syu'araa' 26:221) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A222

Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa,

(Asy-Syu'araa' 26:222) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A223

Yang mendengar bersungguh-sungguh (apa yang disampaikan oleh Syaitan-syaitan itu), sedang kebanyakan beritanya adalah dusta.

(Asy-Syu'araa' 26:223) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A224

Dan Ahli-ahli syair itu, diturut oleh golongan yang sesat - tidak berketentuan hala.

(Asy-Syu'araa' 26:224) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A225

Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau dengan tidak berketentuan hala dalam tiap-tiap lembah (khayal dan angan-angan kosong)?

(Asy-Syu'araa' 26:225) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A226

Dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya?

(Asy-Syu'araa' 26:226) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A227

Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh (dari kalangan penyair-penyair itu), dan mereka pula mengingati Allah banyak-banyak, serta mereka membela diri sesudah mereka dianiaya. Dan (ingatlah), orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman, akan mengetahui kelak, ke tempat mana, mereka akan kembali.

(Asy-Syu'araa' 26:227) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark