Surah Al-Mutaffifiin - سورة المطففين

Dengar Surah Al-Mutaffifiin

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan),

(Al-Mutaffifiin 83:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang cupak) dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup,

(Al-Mutaffifiin 83:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

(Al-Mutaffifiin 83:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)?

(Al-Mutaffifiin 83:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Pada hari (kiamat) yang amat besar (huru-haranya),

(Al-Mutaffifiin 83:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Hari berdiri manusia untuk mengadap Tuhan sekalian alam?

(Al-Mutaffifiin 83:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Tidak sepatutnya (mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan hari akhirat)! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berdosa itu (didaftarkan) dalam "Sijjiin".

(Al-Mutaffifiin 83:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia "Sijjiin" itu,

(Al-Mutaffifiin 83:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata, (yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa).

(Al-Mutaffifiin 83:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan -

(Al-Mutaffifiin 83:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

Iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan.

(Al-Mutaffifiin 83:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas (kebenaran), lagi amat derhaka!

(Al-Mutaffifiin 83:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

(Sehingga) apabila ia dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata:" Ini ialah dongeng orang-orang dahulu kala!"

(Al-Mutaffifiin 83:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

Sebenarnya! (Ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya) bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran (dosa), dengan sebab (perbuatan kufur dan maksiat) yang mereka kerjakan.

(Al-Mutaffifiin 83:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Jangan lagi mereka berlaku demikian! (kalau tidak), mereka pada hari itu, tetap terdinding dari (rahmat) Tuhannya.

(Al-Mutaffifiin 83:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

Kemudian, sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka.

(Al-Mutaffifiin 83:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Akhirnya dikatakan (kepada mereka): "Inilah dia (azab seksa) yang kamu dustakan dahulu."

(Al-Mutaffifiin 83:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

Ingatlah wahai manusia! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan), adalah (didaftarkan) dalam" Illiyiin".

(Al-Mutaffifiin 83:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Illiyiin" itu?

(Al-Mutaffifiin 83:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A020

Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata,

(Al-Mutaffifiin 83:20) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A021

Yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat, yang didampingkan Tuhan di sisinya.

(Al-Mutaffifiin 83:21) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A022

Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan), tetap berada di dalam Syurga yang penuh nikmat:

(Al-Mutaffifiin 83:22) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A023

Mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias), sambil melihat (segala keindahan dan kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ).

(Al-Mutaffifiin 83:23) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A024

Engkau dapat melihat pada muka mereka: cahaya nikmat yang mereka perolehi.

(Al-Mutaffifiin 83:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A025

Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeterai bekasnya,

(Al-Mutaffifiin 83:25) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A026

Meterainya kasturi; - dan untuk (memperolehi nikmat kesenangan) itu hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan;

(Al-Mutaffifiin 83:26) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A027

Dan campuran minuman itu adalah dari "Tasnim":

(Al-Mutaffifiin 83:27) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A028

laitu matair yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang di dampingkan (Tuhan di sisiNya).

(Al-Mutaffifiin 83:28) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A029

Sesungguhnya orang-orang yang derhaka, mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman.

(Al-Mutaffifiin 83:29) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A030

Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka, mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri (mencemuhnya).

(Al-Mutaffifiin 83:30) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A031

Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya, mereka kembali dengan riang gembira;

(Al-Mutaffifiin 83:31) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A032

Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata: "Sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat!"

(Al-Mutaffifiin 83:32) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A033

Pada hal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang yang beriman itu!

(Al-Mutaffifiin 83:33) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A034

Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman pula tertawakan orang yang kafir itu.

(Al-Mutaffifiin 83:34) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A035

Sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias), serta melihat (hal yang berlaku kepada musuhnya).

(Al-Mutaffifiin 83:35) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A036

(Untuk menambahkan kegembiraan mereka, mereka ditanya): "Bukankah orang-orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu?"

(Al-Mutaffifiin 83:36) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark