Surah Al-Kaafiruun - سورة الكافرون

Dengar Surah Al-Kaafiruun

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Katakanlah (wahai Muhammad): "Hai orang-orang kafir!

(Al-Kaafiruun 109:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

"Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

(Al-Kaafiruun 109:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

"Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah.

(Al-Kaafiruun 109:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

"Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.

(Al-Kaafiruun 109:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

"Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.

(Al-Kaafiruun 109:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

"Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku".

(Al-Kaafiruun 109:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark