Surah Al-Ikhlaas - سورة الإخلاص

Dengar Surah Al-Ikhlaas

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

(Al-Ikhlaas 112:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

"Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;

(Al-Ikhlaas 112:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

"Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;

(Al-Ikhlaas 112:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

"Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".

(Al-Ikhlaas 112:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark