Surah Al-Masad - سورة المسد

Dengar Surah Al-Masad

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Binasalah kedua-dua tangan Abu lahab, dan binasalah ia bersama!

(Al-Masad 111:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Hartanya dan segala yang diusahakannya, tidak dapat menolongnya.

(Al-Masad 111:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang.

(Al-Masad 111:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. -

(Al-Masad 111:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Di lehernya sejenis tali, dari tali-tali yang dipintal.

(Al-Masad 111:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark