Surah Adh-Dhuha - سورة الضحى

Dengar Surah Adh-Dhuha

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Demi waktu dhuha,

(Adh-Dhuha 93:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Dan malam apabila ia sunyi-sepi -

(Adh-Dhuha 93:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

(Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu, dan Ia tidak benci (kepadamu, sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik).

(Adh-Dhuha 93:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya.

(Adh-Dhuha 93:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda - berpuas hati.

(Adh-Dhuha 93:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu la memberikan perlindungan?

(Adh-Dhuha 93:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu - Al-Quran)?

(Adh-Dhuha 93:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

Dan didapatiNya engkau miskin, lalu Ia memberikan kekayaan?

(Adh-Dhuha 93:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya,

(Adh-Dhuha 93:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik;

(Adh-Dhuha 93:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.

(Adh-Dhuha 93:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark