Surah Al-'Alaq - سورة العلق

Dengar Surah Al-'Alaq

Bismillah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

A001

Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk),

(Al-'Alaq 96:1) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A002

Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku;

(Al-'Alaq 96:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A003

Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, -

(Al-'Alaq 96:3) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A004

Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, -

(Al-'Alaq 96:4) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A005

Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

(Al-'Alaq 96:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A006

Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya),

(Al-'Alaq 96:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A007

Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya.

(Al-'Alaq 96:7) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A008

(Ingatlah) sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali (untuk menerima balasan).

(Al-'Alaq 96:8) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A009

Adakah engkau nampak (baiknya) orang yang melarang (dan menghalang) -

(Al-'Alaq 96:9) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A010

Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang?

(Al-'Alaq 96:10) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A011

Adakah engkau nampak (buruknya) jika ia berada di atas jalan yang betul? -

(Al-'Alaq 96:11) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A012

Atau ia menyuruh orang bertaqwa (jangan melakukan syirik)?

(Al-'Alaq 96:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A013

Adakah engkau nampak (terlepasnya dari azab) jika ia mendustakan (apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya) serta ia berpaling ingkar?

(Al-'Alaq 96:13) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A014

Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat (segala amal perbuatannya dan membalasnya)?

(Al-'Alaq 96:14) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A015

Jangan sekali-kali berlaku derhaka! Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti (dari perbuatannya yang buruk itu), nescaya Kami akan menyentap ubun-ubunnya (dan menyeretnya ke dalam neraka), -

(Al-'Alaq 96:15) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A016

Ubun-ubun (orang) yang berdusta, yang bersalah.

(Al-'Alaq 96:16) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A017

Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya (untuk menyelamatkannya),

(Al-'Alaq 96:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A018

Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah (untuk menyeksanya)!

(Al-'Alaq 96:18) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark
A019

Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut kehendaknya, dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal soleh)!

(Al-'Alaq 96:19) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark