Surah Al-A'raaf - سورة الأعراف

[7:12] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


7:12

A012

Allah berfirman: "Apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika Aku perintahmu?" Iblis menjawab: "Aku lebih baik daripada Adam, Engkau (wahai Tuhan) jadikan daku dari api sedang dia Engkau jadikan dari tanah."

(Al-A'raaf 7:12) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark