Surah At-Tuur - سورة الطور

[52:24] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


52:24

A024

Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang sentiasa beredar di sekitar mereka, (yang cantik parasnya) seolah-olah anak-anak muda itu mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.

(At-Tuur 52:24) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark