Surah As-Saaffaat - سورة الصافات

[37:142 - 37:144] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


37:142

A142

Setelah itu ia ditelan oleh ikan besar, sedang ia berhak ditempelak.

(As-Saaffaat 37:142) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

37:143

A143

Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah (dengan zikir dan tasbih),

(As-Saaffaat 37:143) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

37:144

A144

Tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur.

(As-Saaffaat 37:144) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark