Surah Al-Baqarah - سورة البقرة

[2:155 - 2:157] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


2:155

A155

Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar:

(Al-Baqarah 2:155) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

2:156

A156

(Iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali."

(Al-Baqarah 2:156) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

2:157

A157

Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatNya; dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahNya.

(Al-Baqarah 2:157) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark