Surah Al-Faatihah - سورة الفاتحة

[1:5] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


1:5

A005

Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.

(Al-Faatihah 1:5) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark