Surah Al-Waaqi'ah - سورة الواقعة

[56:17] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


56:17

A017

Mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal (dalam keadaan mudanya), yang sentiasa beredar di sekitar mereka, -

(Al-Waaqi'ah 56:17) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark