Surah Adz-Dzaariyaat - سورة الذاريات

[51:56] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


51:56

A056

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.

(Adz-Dzaariyaat 51:56) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark