Surah Ad-Dukhaan - سورة الدخان

[44:40 - 44:42] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


44:40

A040

Sesungguhnya hari pemutusan hukum untuk memberi balasan, ialah masa untuk mereka semua berhimpun, -

(Ad-Dukhaan 44:40) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

44:41

A041

Iaitu hari seseorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seseorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan (untuk menghapuskan azab itu),

(Ad-Dukhaan 44:41) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

44:42

A042

Kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah jualah yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

(Ad-Dukhaan 44:42) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark