Surah Al-'Ankabuut - سورة العنكبوت

[29:69] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


29:69

A069

Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya.

(Al-'Ankabuut 29:69) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark