Surah Al-'Ankabuut - سورة العنكبوت

[29:60] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


29:60

A060

Dan (ingatlah) berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama, Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu; dan Dia lah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(Al-'Ankabuut 29:60) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark