Surah Al-Furqaan - سورة الفرقان

[25:67 - 25:68] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


25:67

A067

Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.

(Al-Furqaan 25:67) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

25:68

A068

Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak), dan tidak pula berzina; dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan dosanya;

(Al-Furqaan 25:68) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark