Surah Al-Mu'minuun - سورة المؤمنون

[23:99 - 23:104] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


23:99

A099

Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia: "Wahai Tuhanku, kembalikanlah daku (hidup semula di dunia) -

(Al-Mu'minuun 23:99) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

23:100

A100

"Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan". Tidak! Masakan dapat? Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh (yang mereka tinggal tetap padanya) hingga hari mereka dibangkitkan semula (pada hari kiamat).

(Al-Mu'minuun 23:100) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

23:101

A101

Kemudian, apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka, dan tidak pula sempat mereka bertanya-tanyaan.

(Al-Mu'minuun 23:101) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

23:102

A102

Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya.

(Al-Mu'minuun 23:102) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

23:103

A103

Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri; mereka kekal di dalam neraka Jahannam -

(Al-Mu'minuun 23:103) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark

23:104

A104

Api neraka itu membakar muka mereka, dan tinggalah mereka di situ dengan muka yang hodoh cacat.

(Al-Mu'minuun 23:104) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark