Surah Al-Baqarah - سورة البقرة

[2:2] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


2:2

A002

Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa;

(Al-Baqarah 2:2) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark