Surah Hud - سورة هود

[11:6] - Ini adalah sebahagian dari keseluruhan surah. [Papar keseluruhan surah]


11:6

A006

Dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam Kitab (Lauh mahfuz) yang nyata (kepada malaikat-malaikat yang berkenaan).

(Hud 11:6) | <Embed> | English Translation | Tambah Nota | Bookmark